Volgende ALV

De eerstvolgende ALV zal eind oktober plaatsvinden. Meer info volgt later.

Wil je een motie indienen?

Een motie is een korte verklaring over een onderwerp waarmee een oordeel, wens, verzoek of opdracht wordt uitgesproken. Het is een zwaar middel om de fractie of het bestuur aan te sporen om iets te doen. Voordat je een motie indient vragen we je om eerst met het bestuur in gesprek te gaan. Leden kunnen tot zeven dagen voorafgaand aan een ALV moties indienen. Het voorstel wordt dan een discussiepunt op de ALV en er wordt door alle aanwezige stemgerechtigde leden over gestemd. Hier kun je je motie indienen.

Stemming op een ALV

Kom ook en praat mee

Stemming ALV 3 juli 2021

Alle leden die langer dan drie maanden lid zijn van GroenLinks hebben mogen stemmen op drie kandidaten voor het bestuur. Dit is de uitslag van de stemming:

Voorzitter Hilde Koster:
Ja: 98
Nee: 18
Onthouding van stemming: 4

Bestuurslid Diversiteit en Inclusie: Chahida Bouhamou:
Ja: 104
Nee: 7
Onthouding van stemming: 9

Bestuurslid Werkgroepen: Meindert Mak
Ja: 108
Nee: 6
Onthouding van stemming: 7

Alle drie de kandidaten zijn ingestemd.

2021

3 juli 2021
26 januari 2021

2020

14 november 2020
16 mei 2020
19 januari 2020

2019

2 juni 2019
12 januari 2019

2018

28 november 2018
30 mei 2018
31 januari 2018

2017

1 november 2017
14 januari 2017

2016

2 november 2016
18 mei 2016
16 januari 2016