Volgende ALV

De eerstvolgende ALV is op 10 februari 2024.

Wil je een motie indienen?

Een motie is een korte verklaring over een onderwerp waarmee een oordeel, wens, verzoek of opdracht wordt uitgesproken. Het is een zwaar middel om de fractie of het bestuur aan te sporen om iets te doen. Voordat je een motie indient vragen we je om eerst met het bestuur in gesprek te gaan. Leden kunnen tot zeven dagen voorafgaand aan een ALV moties indienen. Het voorstel wordt dan een discussiepunt op de ALV en er wordt door alle aanwezige stemgerechtigde leden over gestemd. Hier kun je je motie indienen.

Stemming op een ALV

Kom ook en praat mee

2023

24 juni 2023

7 januari 2023

2022

25 juni 2022

2021

3 juli 2021
26 januari 2021

2020

14 november 2020
16 mei 2020
19 januari 2020

2019

2 juni 2019
12 januari 2019

2018

28 november 2018
30 mei 2018
31 januari 2018

2017

1 november 2017
14 januari 2017

2016

2 november 2016
18 mei 2016
16 januari 2016