Deze bijeenkomst zal plaatsvinden om 11:00. De uitnodiging voor deze digitale bijeenkomst is per mail naar de leden verstuurd.
Mocht je hier vragen over hebben stuur dan een mailtje naar secretaris@groenlinksutrecht.nl

Programma:

Helaas is er (voorlopig) geen manier om een ALV te organiseren waarin geldig gestemd kan worden. Om die reden zijn een aantal punten (zoals de jaarrekening 2019) naar de ALV van het najaar verplaatst. Wat we wel gaan bespreken: 

  • Updates vanuit het bestuur: zo hebben we inmiddels een vertrouwenspersoon aangesteld en is er een bestuurslid a.i. dat zich voorstelt. Ook zal Ruben, onze penningmeester, iets vertellen over de aangepaste begroting van dit jaar.
  • Pepijn geeft een update vanuit de fractie. 
  • Een van de wethouders vertelt over hun werk. 
  • De programmacommissie zal ook vertellen over hun activiteiten.