De werkgroep wonen en ruimtelijke ordening is een inhoudelijke werkgroep die maandelijks bijeen komt om het te hebben over wonen en ruimtelijke ordening. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwbouwopgave, sociale woningbouw, de omgevingsvisie en gebiedsbeleid.

De werkgroep bepaalt grotendeels zelf de agenda. Leden van de werkgroep worden nadrukkelijk uitgenodigd om zelf met voorstellen te komen voor onderwerpen of gastsprekers.

Daarnaast denken we met raadsleden mee over knelpunten, vragen en oplossingen. Bij de vergaderingen is raadslid Meike Hellevoet of Pepijn Zwanenberg aanwezig.

De werkgroep komt maandelijks samen in het stadhuis of digitaal, op woensdagen om 20:00 uur.

Wil je een keer een vergadering bijwonen of de werkgroep komen versterken, neem dan contact op met het bestuurslid werkgroepen.

Contact

Voorzitter: Nick Dessing bereikbaar via het bestuurslid werkgroepen
Secretaris: Vacature
Raadslid:
Meike Hellevoet en Pepijn Zwanenberg