Wat is GroenLinks Utrecht?

In Utrecht hebben wij de grootste GroenLinksafdeling van het land. Met ongeveer 3400 leden zijn we een bruisende vereniging met veel interessante activiteiten, levendige discussies en een ongedwongen sfeer. Met negen zetels in de Utrechtse gemeenteraad en twee wethouders in het college zetten we ons in voor een duurzame, sociale en inclusieve stad. 

Wie zijn wij?

Het bestuur draagt zorg voor het reilen en zeilen van de afdeling. Wij sturen activiteiten voor leden en geïnteresseerden aan, hebben contact met leden en richten ons op campagne-activiteiten. Verder zijn wij als bestuur verantwoordelijk voor zaken als de afdelingsfinanciën, het organiseren van ledenvergaderingen en het voorbereiden van de gemeenteraadsverkiezingen. Ook werken wij nauw samen met de fractie en werkgroepen en sturen wij de campagneactiviteiten vanuit de afdeling Utrecht aan.

Kandideren?

De termijn van onze huidige voorzitter, Charifa Soulami, loopt in juni af. Zij zal zich opnieuw beschikbaar stellen als voorzitter. De vacature staat open voor mensen die zich ook kandidaat willen stellen. De ALV besluit middels stemming.

Rol voorzitter

De voorzitter is het voornaamste gezicht van het bestuur en heeft een algemeen coördinerende rol binnen de afdeling. De voorzitter leidt overlegmomenten zoals bestuursvergaderingen, Algemene Leden Vergaderingen of ledenberaden. De voorzitter stuurt medebestuursleden aan en is het eerste aanspreekpunt voor fractie, wethouders en overige bestuurscontacten. De voorzitter coördineert en volgt alle activiteiten op het gebied van gemeenteraadsverkiezingen (programma, kandidaten en campagne) en eventuele coalitie-onderhandelingen. 

Wie ben jij?

Denk je niet álle kennis en vaardigheden in huis te hebben? Twijfel dan niet om toch te reageren!

Gevraagde competenties: 

 • Je bent een inspirerende en verbindende persoonlijkheid. Je bent positief en weet te enthousiasmeren. Je draagt zorg voor een goede sfeer in het bestuur en de afdeling;
 • Je kunt goed organiseren, plannen, prioriteiten stellen en delegeren.
 • Je bent besluitvaardig en oplossingsgericht  en neemt verantwoordelijkheid;
 • Je bent communicatief sterk en politiek-sensitief. Je kunt strategisch denken, doelgericht handelen en constructief reageren op kritische reacties; 
 • Ervaring met besturen is een pré;
 • Je bent op basis van vrijwillige inzet naar verwachting minimaal twaalf uur per week kwijt met het bestuurswerk, waaronder vaak avondbijeenkomsten. Je bent ook ad hoc beschikbaar en eerste aanspreekpunt voor fractie en wethouders;
 • Je hebt affiniteit met GroenLinks en bent lid of wil lid worden van de partij.

Overzicht taken:

 • Aansturen van bestuursleden en ruimte creëren, waarin de bestuursleden optimaal en met plezier kunnen samenwerken en functioneren; 
 • Je bent zowel intern als extern het gezicht van de vereniging en eerste aanspreekpunt voor medebestuursleden, fractie, wethouders, leden en voor overige contacten van het bestuur; 
 • Stimuleren en bewaken van een vruchtbare samenwerking tussen bestuur, fractie en wethouders; 
 • Samen met het bestuur zorgen dat GroenLinks Utrecht een actieve vereniging  blijft waar leden zich actief kunnen bewegen om de partij vorm, inhoud en gezicht te geven; 
 • Coördineren, volgen en indien nodig bijsturen van alle voorbereidingen op het gebied van gemeenteraadsverkiezingen (programma, kandidaten en campagne) en van eventuele coalitieonderhandelingen; 
 • Leiden van overlegmomenten zoals bestuursvergaderingen, ALV’s (ledenberaden) en zorg dragen voor benodigde stukken tbv verantwoording zoals jaarverslag, jaarplan, jaarrekening en begroting;
 • Volgen van de politieke ontwikkelingen om het verenigingsbelang en de stem van leden daarin een plek te geven. 

Bestuursleden worden voor 2 jaar benoemd en de functie is onbetaald. Een interne kandidatencommissie zal je sollicitatie beoordelen waarna je, inclusief advies van de interne kandidatencommissie, wordt voorgedragen aan de ALV. De ALV beslist dan uiteindelijk welke kandidaat wordt benoemd.

Wat bieden wij?

 • Een rol in een gedreven en gezellig bestuursteam;
 • Een enorm netwerk van enthousiaste mensen waarmee je mag samenwerken;
 • Een kijkje in de keuken van de lokale politiek.

Bestuursleden worden voor 2 jaar benoemd en de functie is onbetaald.

Procedure

Wil jij je beschikbaar stellen? Stuur dan een mail met jouw motivatiebrief en CV vóór maandag 3 juni naar: internekandidatencommissie@groenlinksutrecht.nl

De interne kandidatencommissie laat de kandidaten weten of zij een positief advies krijgen. Kandidaten kunnen zich dan nog terugtrekken uit de procedure als zij dat wensen. Alle kandidaten die beschikbaar zijn (met een positief of negatief advies) worden voorgedragen door de commissie. Op de Algemene Ledenvergadering van 22 juni 2024 presenteren alle kandidaten zich aan de leden. Vervolgens stemmen we schriftelijk. De kandidaat met de meeste stemmen wordt per direct benoemd.