Mensen van allerlei verschillende culturele achtergronden noemen Utrecht hun thuis. Als GroenLinks Utrecht willen wij hier een goede afspiegeling van zijn. Wij hebben onszelf als doel gesteld meer diversiteit in de organisatie te brengen. Je komt dan ook in een steeds diverser wordend team terecht. Gelet op de huidige samenstelling van het team moedigen we vooral mensen met een andere dan alleen een westerse achtergrond en/of mensen boven de 40 jaar aan om te solliciteren. Wij zijn op dit moment op zoek naar een bestuurslid Diversiteit en Inclusie.

Wat is GroenLinks Utrecht?

In Utrecht hebben wij de grootste GroenLinks afdeling van het land. Met meer dan 2500 leden zijn we een bruisende vereniging met veel interessante activiteiten, levendige discussies en een ongedwongen sfeer. Met negen zetels in de Utrechtse gemeenteraad en twee wethouders in het college zetten we ons in voor een duurzame, sociale en inclusieve stad.

Wie zijn wij?

Het bestuur draagt zorg voor het reilen en zeilen van de afdeling. Wij initiëren activiteiten voor leden en geïnteresseerden, hebben contact met leden en richten ons op campagne-activiteiten. Verder zijn wij als bestuur verantwoordelijk voor zaken als afdelingsfinanciën, het organiseren van ledenvergaderingen en het voorbereiden van verkiezingen. Ook werken wij nauw samen met de fractie.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken op dit moment een bestuurslid Vice Voorzitter. 

De vice-voorzitter ondersteunt de voorzitter bij het uitvoeren van verschillende taken en neemt de rol van voorzitter over bij diens afwezigheid. Daarnaast is de vice-voorzitter ook algemeen bestuurslid en kan deze ondersteunen bij andere portefeuilles als dat nodig is, of bijvoorbeeld de functie van projectleider op zich nemen bij projecten die portefeuilles overstijgen. Naast deze werkzaamheden verwachten wij van elk bestuurslid dat je actief meedenkt over het algemene beleid van de afdeling.

Denk je niet alle kennis en vaardigheden in huis te hebben? Schroom dan toch niet om te solliciteren.

Wie ben jij?

Jij hebt:

 • een vermogen mensen te enthousiasmeren voor je ideeën;
 • Interesse in de actuele lokale politiek
 • Een pro-actieve houding;
 • Talent voor coördineren;
 • Oog voor detail;
 • Affiniteit met GroenLinks en bent of wordt lid van de partij;
 • minimaal twee dagdelen per week tijd om naast de bestuursvergaderingen en je eigen taken ook aan andere GroenLinks-activiteiten deel te nemen om zo contact met leden, fractie en wethouders te onderhouden;
 • Een pro-actieve houding;
 • En je kunt goed afstemmen en samenwerken met een divers team. 
 • politiek-sensitief inzicht. 

Wat bieden wij?

 • Een rol in een gedreven en gezellig bestuursteam;
 • Gedegen politieke en bestuurlijke ervaring;
 • Een enorm netwerk van enthousiaste mensen waarmee je mag samenwerken;
 • Een kijkje in de keuken van de lokale politiek.

Bestuursleden worden voor 2 jaar benoemd en de functie is onbetaald. Je kunt solliciteren door een sollicitatiebrief te schrijven aan het bestuur. Het bestuur nodigt je uit voor een gesprek en je krijgt de kans om een tijdje mee te lopen met het bestuur om te kijken of het werk wat voor je is. Na het meelopen zal een interne kandidatencommissie je sollicitatie beoordelen waarna je, inclusief advies van de interne kandidatencommissie en het bestuur, wordt voorgedragen aan de ALV. De ALV beslist dan uiteindelijk of je wordt benoemd.

Procedure

Wordt jij onze nieuwe vice-voorzitter? Kijk dan hieronder hoe je kunt solliciteren:

 • Kandidaten voor de bestuursfunctie kunnen voor 1 januari kenbaar maken dat ze geïnteresseerd zijn door een korte mail en CV te sturen naar: internekandidatencommissie@groenlinksutrecht.nl
 • Er volgt dan een kennismakingsgesprek waar meer wordt verteld over de procedure.
 • We nodigen iedere geïnteresseerde voor een bestuursfunctie uit om te komen kijken bij een bestuursvergadering. Dit is ook een onderdeel van het meelopen na je sollicitatie. De vergaderingen zijn zijn op 29 november, 20 december, 31 januari en 28 februari.
 • Stuur voor 1 januari je sollicitatiebrief naar de interne kandidatencommissie. De interne kandidatencommissie voert een sollicitatiegesprek met alle kandidaten. Zij laat de kandidaten weten of zij een positief advies krijgen van de commissie.
 • Vervolgens mogen alle geïnteresseerden zich kandideren en presenteren aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) ongeacht het advies van de interne kandidatencommissie.
 • Op de Algemene Ledenvergadering presenteren de kandidaten zich kort aan de leden. Vervolgens stemmen de leden schriftelijk. Bij meerdere kandidaten voor 1 functie, geldt dat kandidaat met de meeste stemmen wordt ingestemd.
 • Kandidaten kunnen zich op elk moment nog terugtrekken uit de procedure als zij dat wensen.

Heb je vragen over de procedure? Mail dan naar de interne kandidaten commissie via internekandidatencommissie@groenlinksutrecht.nl

Heb je vragen over het bestuurswerk zelf? Mail dan naar onze secretaris via secretaris@groenlinksutrecht.nl