Wat is GroenLinks Utrecht?

GroenLinks is al bijna 30 jaar de enige grote, stabiele partij in Utrecht. Met ruim 3300 leden is het ook één van de grootste afdelingen van GroenLinks. Momenteel is GroenLinks de grootste partij van Utrecht met negen zetels in de Utrechtse gemeenteraad en twee wethouders in het college.

Wie zijn wij?

Het bestuur zorgt voor het reilen en zeilen van de afdeling. Wij sturen activiteiten voor leden en geïnteresseerden aan, hebben contact met leden, ondersteunen werkgroepen en zijn verantwoordelijk voor campagne-activiteiten. Verder zijn wij als bestuur verantwoordelijk voor zaken als de afdeling financiën, het organiseren van ledenvergaderingen en het voorbereiden van de gemeenteraadsverkiezingen.

WIE ZOEKEN WIJ?

Wij zoeken een penningmeester. Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor de financiën, de penningmeester is het bestuurslid dat daar in de praktijk mee bezig is. 

Je beheert de meerjarenbegroting en zorgt ervoor dat er voldoende campagnebudget is. De penningmeester betaalt facturen en declaraties en heeft contact met de bank. Daarnaast draagt de penningmeester zorg voor het opstellen van de jaarrekening en tussentijdse rapportages en het financieel jaarverslag. Ook is de penningmeester verantwoordelijk voor de financiële afstemming met de fractie en het landelijk bureau.

Als penningmeester ben je onderdeel van het bestuur en niet alleen bezig met de financiën. Je bent ook bestuurslid en neemt daarom meer taken op je. Wat je exact doet, bepaal je als bestuur in overleg. Dat kan gaan van het (mede-)organiseren van een activiteit, tot het bijwonen van GroenLinks-activiteiten om zo contact met leden, fractie en wethouders te onderhouden;

WIE BEN JIJ?

Jij bent:

 • Zorgvuldig, verantwoordelijk en flexibel;
 • Niet bang voor excel en administratie;
 • Iemand die kritische vragen stelt;
 • Iemand die kansen in activiteiten ziet;
 • Positief en enthousiasmerend;
 • Lid of wil lid worden van de partij;
 • Minimaal twee dagdelen per week tijd voor je bestuurswerkzaamheden;

Wat bieden wij?

 • Een rol in een gedreven en gezellig bestuursteam;
 • Het opbouwen van bestuurservaring en campagne kennis;
 • Een enorm netwerk van enthousiaste mensen waarmee je mag samenwerken;
 • Een kijkje in de keuken van de lokale politiek.

Bestuursleden worden voor 2 jaar benoemd en de functie is onbetaald.

PROCEDURE

Heb je interesse? Dan kun je direct meelopen en meekijken! Neem dan contact op met  Moniek, onze secretaris of Lex onze huidige penningmeester, via secretaris@groenlinksutrecht.nl of penningmeester@groenlinksutrecht.nl 

Ben je er uit en heb je interesse? Stuur dan een motivatiebrief en CV aan internekandidatencommissie@groenlinksutrecht.nl 

Belangrijke informatie:

 • Alle geïnteresseerden kunnen meelopen in het bestuurswerk. Dat is inclusief aanwezigheid bij 1 of meerdere bestuursvergaderingen en meekijken in werk voor de functie zelf. Dat kan per direct, mail hiervoor secretaris@groenlinksutrecht.nl 
 • De benoeming van de nieuwe penningmeester vindt plaats op de ALV van 22 juni 2024.
 • Solliciteer zo snel mogelijk zodat je kunt meelopen en inwerken. Sollicitaties moeten  uiterlijk 19 mei 2024 binnen zijn, zodat gesprekken gevoerd kunnen worden en de commissie tot een advies kan komen. Maar we waarderen het dus zeer als je jouw interesse eerder laat weten zodat je kunt meekijken!
 • Kandidaten kunnen zich op elk moment nog terugtrekken uit de procedure als zij dat wensen.
 • Alle kandidaten die beschikbaar zijn worden voorgedragen door de commissie. De commissie geeft daarbij een advies. Op de Algemene Ledenvergadering presenteren de kandidaten zich kort aan de leden. Vervolgens stemmen die schriftelijk. De kandidaat met de meeste stemmen wordt per direct benoemd.