Denk je niet álle kennis en vaardigheden in huis te hebben? Twijfel dan niet om toch te reageren!

Wat is GroenLinks Utrecht?

GroenLinks is al bijna 30 jaar de enige grote, stabiele partij in Utrecht. Met bijna 2.600 leden is het ook één van de grootste afdelingen van GroenLinks. Momenteel is hebben we twaalf zetels in de Utrechtse gemeenteraad en drie wethouders in het college.

Wie zijn wij?

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een lokaal verkiezingsprogramma, het opstellen van een kieslijst voor de gemeenteraad en alle andere voorbereidingen rondom de verkiezingen. Daarnaast zijn wij ook verantwoordelijk voor de financiën van de afdeling. 

Het bestuur onderhoudt het contact met de leden. Wij organiseren activiteiten zoals de ledenvergaderingen, ondersteunen de werkgroepen en commissies, en werven nieuwe leden. Wij houden ook ons bezig met campagne-activiteiten voor andere verkiezingen, zoals nu voor de Tweede Kamerverkiezingen op 21 maart!

Wat is de functie?

Wij zoeken op dit moment een algemeen bestuurslid met de portefeuille debat en ledenberaad.

Het bestuurslid Debat & Ledenberaad faciliteert dat we als partij intern en extern de dialoog met elkaar aangaan en een debat voeren over belangrijke (voornamelijk lokale) onderwerpen. Belangrijk is dat het bestuurslid daarbij nauwlettend de lokale politieke ontwikkelingen volgt. Het bestuurslid initieert interne ledenberaden over kwesties als een collegeakkoord. Verder wordt er samen met andere lokale partijen gekeken of er een gezamenlijk debat in de stad wordt gevoerd. Dit geldt ook als er met de provinciale of landelijke afdeling van GroenLinks gezamenlijk opgetrokken moet worden. Een belangrijke taak van het bestuurslid is om ook actief deel te nemen aan en het ondersteunen van de werkgroep Politiek Café (Polca). Dit blijft een actief platform waar raadsleden, wethouders, werkgroepen of andere organisaties hun politieke ideeën kunnen verwoorden. Het streven is daar maandelijks een actueel onderwerp (lokaal maar kan ook provinciaal of landelijk) aan bod te laten komen. Het bestuurslid signaleert vanuit de afdeling nieuwe ideeën en wensen en zorgt met de werkgroep voor een goede communicatie en afstemming over de onderwerpen. 

Wie ben jij?

Jij hebt:

 • Ervaring met het faciliteren van debat en een gezonde interesse in de actuele, lokale politiek;
 • Een netwerk waardoor je lokale ontwikkeling snel detecteert, of het vermogen dit te ontwikkelen;
 • affiniteit met GL en bent lid van de partij;
 • minimaal 2 dagdelen per week beschikbaar voor de werkzaamheden;
 • tijd om naast de bestuursvergaderingen aan andere GL-activiteiten deel te nemen om zo contact met leden, fractie en wethouders te onderhouden;
 • een pro-actieve houding.

 

Wat bieden wij?

 • Een rol in een gedreven en gezellig bestuursteam;
 • Gedegen politiee en bestuurlijke ervaring;
 • Een enorm netwerk van enthousiaste mensen waarmee je mag samenwerken;
 • Een kijkje in de keuken van de lokale politiek.

Heb je nog vragen? Mail dan naar asma@groenlinksutrecht.nl

Bestuursleden worden voor twee jaar benoemd en de functie is onbetaald. Na een verplichte meeloopperiode van drie maanden zal de interne kandidatencommissie je sollicitatie beoordelen, waarna je, inclusief een advies van de interne kandidatencommissie, zult worden voorgedragen aan de ALV. De leden beslissen dan uiteindelijk welke kandidaat wordt benoemd.

Procedure:

Ben jij ons nieuwe bestuurslid debat en ledenberaad? Stuur dan een mail met jouw motivatiebrief en CV naar: internekandidatencommissie@groenlinksutrecht.nl

PROCEDURE

 • Kandidaten voor de bestuursfunctie kunnen voor 14 oktober kenbaar maken dat ze geïnteresseerd zijn door een mail en CV te sturen naar: internekandidatencommissie@groenlinksutrecht.nl
 • Er volgt dan een kennismakingsgesprek waar meer wordt verteld over de procedure.
 • Kandidaten lopen mee in het bestuurswerk. Dit houdt in dat ze aanwezig zijn bij de maandelijkse bestuursvergaderingen en een kleine opdracht krijgen.
 • We nodigen de kandidaten uit voor de bestuursvergaderingen op de woensdagen 25 augustus, 29 september en 27 oktober. Tijdens de periode dat er maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus gelden, vergadert het bestuur digitaal.
 • Stuur voor 1 oktober je sollicitatiebrief naar de interne kandidatencommissie. De interne kandidatencommissie voert een sollicitatiegesprek met alle kandidaten. Zij laat de kandidaten weten of zij een positief advies krijgen van de commissie.
 • Kandidaten kunnen zich op elk moment nog terugtrekken uit de procedure als zij dat wensen.
 • Alle kandidaten die beschikbaar zijn (met positief of negatief advies), worden voorgedragen door de commissie. Op de eerste Algemene Ledenvergadering in juli 2021 presenteren de kandidaten zich kort aan de leden. Vervolgens stemmen we schriftelijk. De kandidaat met de meeste stemmen wordt per direct benoemd.