GroenLinks maakt zich sterk voor een actief beleid rond diversiteit én deelname (participatie). De gemeente, andere publieke diensten en bedrijven moeten actief personeel werven dat de veelkleurigheid van de stad weerspiegelt. Dat geldt óók voor stageplaatsen. Ambtenaren en andere mensen in overheidsdienst moeten zich meer bewust worden van de behoeften van Utrechters uit verschillende groepen. GroenLinks wil zogenaamde diversiteitsfunctionarissen aanstellen die zorgen voor scholing, advies en contacten. Organisaties die zorg verlenen en sociale hulp bieden, worden verplicht aan te geven op welke wijze zij inspelen op de diversiteit van de bevolking en hoe dat blijkt uit het bereik van hun aanbod  

GroenLinks streeft naar een zo groot en gevarieerd mogelijk cultureel aanbod. De gemeente moet scherp toezien op de naleving van de Code Culturele Diversiteit. Daarin staan aanbevelingen om culturele diversiteit in de culturele instellingen een vaste plek te geven.   

De gemeente Utrecht stimuleert en ondersteunt initiatieven van ouders die bijdragen aan gemengde scholen. We bouwen de Utrechtse activiteiten voor de Global Goals verder uit. GroenLinks zet Vrijheid van Geslacht op de gemeentelijke diversiteitsagenda.