Wij hebben ervoor gezorgd dat Utrecht vooroploopt met de aanpak van dakloosheid. We zetten daarom vol in op Housing First, waarbij dakloze Utrechters eerst een huis krijgen, om pas daarna aan de slag te gaan met andere problemen. Dit project is heel succesvol en wordt uitgebreid. Het liefst willen we dat er geen tijdelijke opvang meer nodig is, maar dat iedereen meteen een woonplek en hulp krijgt.

Verder zetten we ons in voor de begeleiding van mensen die dakloos, thuisloos of cliënt in de geestelijke gezondheidszorg zijn geweest. Zij moeten hulp krijgen bij het oppakken van hun leven, en het krijgen van een plek in de samenleving. Daarbij hoort goede nazorg op het moment dat zij een eigen woning krijgen.