GroenLinks wil dat alle Utrechters dicht bij huis kunnen genieten van kunst en cultuur – als 'maker' of als ‘consument’. Daarom brengen we kunst en cultuur nog meer de wijken in en maken we het bezoeken én beoefenen ervan voor iedereen betaalbaar. We stimuleren de grote cultuurinstellingen om ook buiten het centrum te programmeren. Andersom krijgt cultuur uit de wijk makkelijker toegang tot de grote podia in het centrum. GroenLinks stelt budgetten beschikbaar voor kleinschalige kunstinitiatieven waar wijkbewoners actief aan mee kunnen doen.

Wat GroenLinks betreft moet de culturele sector duurzamer worden. Festivals en andere activiteiten die aantoonbaar duurzaam werken, denk aan het gebruik van duurzame energie in plaats van dieselaggregaten op festivals en kermissen, krijgen korting op vergunningskosten (leges). Daarnaast steunt GroenLinks het Platform Duurzame Evenementen Utrecht, dat door culturele instellingen zelf is opgericht. Het komend jaar maakt de gemeente in samenwerking met de bewoners locatie profielen waarin de kaders worden gemaakt van het Utrechtse festivalbeleid en waar we dit in meenemen.

Verder wil GroenLinks de financiële gezondheid van de cultuursector verbeteren. Als enige van de grote steden heeft Utrecht de afgelopen jaren niet bezuinigd op cultuur. Daar is GroenLinks trots op, maar we willen meer. De uitgaven voor cultuur moeten meegroeien met de groei van de stad. Daarnaast pleit GroenLinks voor het creëren van goedkope ruimten in zogenoemde broedplaatsen, ondersteuning bij publiciteit of bij het zoeken van goedkope locaties en oefenruimten, korting en ondersteuning bij het aanvragen van vergunningen. Deze creatieve rafelranden van de stad moeten we koesteren.

GroenLinks wil meer investeren in cultuureducatie, onder meer door het aanstellen van cultuurcoördinatoren. Die zorgen ervoor dat scholen, culturele instellingen, kunstenaars en gemeente met elkaar in contact komen en blijven en dat ervaringen en lesmateriaal beter worden uitgewisseld.