GroenLinks wil dat we de Utrechtse kunst- en cultuursector meer gaan waarderen. Corona heeft grote gevolgen gehad, ook voor de culturele sector in Utrecht. We helpen deze herstellen en er sterker uit te komen, door geldt te geven kunst en cultuur in onze stad. Kunst en cultuur door en voor alle Utrechters, dat wil GroenLinks. Hierdoor wordt kunst en cultuur een afspiegeling van de mensen in onze stad. Bij het maken van plannen voor het inrichten van de stad, willen we meteen aandacht en ruimte voor kunst en cultuur en vernieuwende ideeën. Zo is er overal in Utrecht creativiteit.

Kunst en cultuur moet er zijn voor iedereen: dicht bij huis en van jongs af aan. We willen dat de gemeente inwoners laat meedoen bij het maken en beleven van kunst en cultuur. Dit kan door kinderen er op school mee te laten kennismaken, en ruimte te geven aan ideeën en experimenten. Cultuuronderwijs maakt kinderen en jongeren creatief en kritisch. Daarom verbeteren wij de samenwerking tussen scholen en kunstzinnige organisaties in Utrecht.

Verder wil GroenLinks dat het budget voor cultuur meegroeit met de stad, net als het aantal podia en expositieruimtes. Makers moeten de ruimte krijgen, ook letterlijk. We zetten ons in voor meer betaalbare ruimtes voor werk en exposities. We helpen inwoners met nieuwe ideeën. We zetten in op innovatie (zoals met het Cultuur Innovatiefonds Provincie Utrecht), en het ontwikkelen van talent en nieuw leiderschap in de culturele sector (zoals met Leadership in Culture Utrecht).

GroenLinks wil een makkelijker systeem om geld (subsidie) te kunnen krijgen voor kunst en cultuur. We laten daar makers, culturele organisaties en andere overheden over meedenken. Het nieuwe systeem moet meer ruimte laten voor vernieuwing en samenwerking, voor experimenten en het nemen risico’s. Nieuwkomers moeten makkelijker subsidie kunnen krijgen. Subsidie moet organisaties zekerheid bieden, zodat ze kunnen groeien.