GroenLinks streeft naar een actief, flexibel stadsbestuur dat goed en snel reageert op wat er leeft onder haar inwoners. Dat bestuur sluit zo vaak en zo vroeg mogelijk aan bij initiatieven van burgers. Waar dat past en nodig is, helpt de gemeente die ook tot stand brengen (coproductie, overheidsparticipatie).

GroenLinks wil meer experimenten met ándere manieren van meedoen en meebeslissen, zoals burgerbegrotingen, buurtbudgetten, het bewonersbod, burgerjury’s, burgerraden (G1000’s) en andere vormen van overleg.

Sommige zaken kunnen inwoners zelf beter organiseren dan de gemeente. Waar dat zo is, moet dat mogelijk zijn. Met het zogenaamde bewonersbod heeft Utrecht hiermee al een start. Dit zogenaamde right to challenge is een onderdeel geworden van het inkoopbeleid van de stad en krijgt op steeds meer plekken voeten aan de grond.