GroenLinks wil graag een actief, soepel stadsbestuur dat goed en snel reageert op wat Utrechters belangrijk vinden. Dat bestuur sluit zo vaak en zo vroeg mogelijk aan bij initiatieven van inwoners. Waar dat past en nodig is, helpt de gemeente die ook te organiseren (coproductie, overheidsparticipatie).

GroenLinks wil meer experimenten met ándere manieren van meedoen en meebeslissen, zoals burgerbegrotingen, buurtbudgetten, het bewonersbod, burgerjury’s, burgerraden (G1000’s) en andere vormen van overleg.

Sommige zaken kunnen inwoners zelf beter organiseren dan de gemeente. Waar dat zo is, moet dat mogelijk zijn. Met het bewonersbod heeft Utrecht hiermee al een start gemaakt. Dit zogenaamde right to challenge is een onderdeel geworden van het inkoopbeleid van de stad, en wordt op steeds meer plekken gebruikt.