GroenLinks ziet biomassa als minst wenselijke alternatief voor fossiele energie. Als een tijdelijke tussenstap in de overgang naar echt duurzame energie. En als een optie die alleen gebruikt wordt wanneer er geen duurzame alternatieven zijn. De inzet van biomassa voor het opwekken van elektriciteit sluiten we daarom uit. Daarnaast wil GroenLinks dat er vanaf het begin goede afspraken gemaakt worden over de tijdelijkheid van biomassacentrales.

Dankzij GroenLinks stelt Utrecht strenge voorwaarden aan biomassa. De luchtkwaliteit moet voldoen, er mag alleen gecertificeerd hout uit Europa gebruikt worden en de CO2 balans in de hele keten moet kloppen (er moet echt CO2 bespaard worden.

Om te zorgen dat biomassa echt alleen tijdelijk gebruikt wordt in de transitie naar duurzame energie, zetten we in op verkenning van meer duurzame bronnen zoals geothermie en warmte uit riolen.