GroenLinks vindt biomassa (bijvoorbeeld planten en hout) geen goede vervanger voor fossiele brandstoffen. We bouwen het gebruik ervan af. We stellen strenge eisen aan waar de biomassa vandaan komt. Zo zijn we er zeker van dat er geen natuurgebieden, zoals bossen, in opgaan.

We willen dat de stadsverwarming vanaf 2035 geheel duurzaam is; biomassa moet dan vervangen zijn door duurzame bronnen. Met Eneco spreken we af dat in 2025 75 procent minder CO2 wordt uitgestoten. Nieuwe warmtenetten moeten vanaf de start volledig CO2-neutraal zijn.