De stad groeit. En de aantrekkelijkheid van Utrecht blijkt groot voor zowel binnen als buitenlandse toeristen. De komende jaren staat ons de uitdaging aan, om ervoor te zorgen dat de toerisme blijft passen bij de Utrechtse schaal en onze groene ambities. We willen een goede balans tussen leefbaarheid en levendigheid. Voor GroenLinks staat de brede welvaart van Utrechters voorop, niet het financieel rendement van enkele grote ondernemers en beleggers. We stimuleren kleine lokale ondernemers. En om de druk op de binnenstad te verminderen willen we horeca spreiden over de wijken, zoals is vastgelegd in het nieuwe horecabeleid. Ook willen we culturele activiteiten in de wijk stimuleren, zoals bijvoorbeeld via wijkcultuurhuizen, Jongerencultuurhuizen en diverse buurtfestivals. Zo zorgen we ervoor dat de hele stad leeft en alle Utrechters optimaal kunnen genieten van hun mooie stad.

De binnenstad vraagt specifieke aandacht als het gaat om bereikbaarheid en leefbaarheid. Daarin gaan we slimmer om met verkeer en is er minder ruimte (nodig) voor de auto, wat de luchtkwaliteit ten goede komt. Zo is GroenLinks voor het uitbreiden van het voetgangersgebied aan de Oudegracht en willen we stapsgewijs het aantal parkeerplaatsen verminderen aan de Oudegracht en op het Janskerkhof. Er komen toegankelijke looproutes, fietsparkeerplekken, bankjes en groen voor terug. Daarbij houden we rekening met ontheffingen voor bijvoorbeeld mensen met een beperking. Voor de logistiek in de binnenstad is de doelstelling afgesproken om in 2025 emissie loos te zijn. Wat betreft groen en natuur in de stad is GroenLinks blij dat het college prioriteit legt om wijken die nu nog groenarm zijn, zoals de binnenstad. De opening van het nieuwe stuk singel met veel groen is een mooie toevoeging.

De Utrechtse binnenstad kent veel cultureel erfgoed, mooie musea, monumentaal groen en kunst in de openbare ruimte. Daar zijn we zuinig op, zodat ook komende generaties hiervan kunnen genieten. Maar we kunnen er veel meer mee doen: GroenLinks wil al dat erfgoed en de vele musea in de stad meer in de etalage zetten. Zo willen we meer kunst- en architectuurroutes voor wandelaars, fietsers en fluisterboten. De kleinere musea in en rond de stad kunnen daar van profiteren. Actief beleid rond jonger erfgoed moet ervoor zorgen dat nieuwere gebouwen met typische kenmerken, waaronder sociale woningbouw en het werk van Gerrit Rietveld, op de monumentenlijst komen.

Het aankomende jaar wordt er met betrokkenen gesproken over de Omgevingsvisie Binnenstad, om te praten over wat er nodig is voor de juiste balans tussen wonen en werken in een levendige binnenstad. Want in een groeiende stad met een diverse en relatief jonge bevolking is de binnenstad aantrekkelijk voor bezoekers van binnen en buiten de stad.