Armoede is er niet zomaar: het wordt vaak veroorzaakt door allerlei onderliggende problemen. Armoede moet daarom op verschillende terreinen tegelijk worden aangepakt (zie bijvoorbeeld Onderwijs, Schulden en Woningmarkt). Daarom vindt GroenLinks organisaties die zich inzetten in de strijd tegen armoede, bijvoorbeeld de Stichting Leergeld en de Voedselbank heel waardevol. Deze organisaties verdienen onze steun, net als bijvoorbeeld de Armoedecoalitie.

De afgelopen periode hebben we de hulp voor mensen met lage inkomens verbeterd en zijn we aan de slag gegaan om de schuldenproblematiek op te lossen. We willen verder met onze succesvolle schuldenaanpak. De komende jaren maken we extra geld vrij voor Utrechters met een laag inkomen. Zo zorgt GroenLinks dat iedere Utrechter genoeg heeft om van te leven.

Maar er zijn meer plannen. GroenLinks maakt zich sterk voor een vriendelijke en toegankelijke gemeente. Wij werken aan een gemeente die er voor je is, die vraagt wat je zelf wilt en die je helpt om je doelen te bereiken. Met werk dat past bij de inwoners van onze stad, bieden we iedereen een kans. 

Daarnaast zorgen we voor een sociale bijstand. Dit betekent dat we mensen zo veel mogelijk vrijheid geven, en zo min mogelijk verplichtingen. We blijven ons verzetten tegen de verplichte tegenprestatie in de bijstand. Bijstand is een recht; daar hoef je niets voor terug te doen.

Verder is de U-pas een goede manier om mensen met een laag inkomen mee te laten doen in de samenleving. De komende periode maken we de U-pas nog gemakkelijker in het gebruik. Daarnaast willen we een volledig gezinstegoed.