De vaak ingewikkelde combinatie van achterliggende problemen moet op veel terreinen tegelijk worden aangepakt: zie welzijn, zorg, onderwijs, woningmarkt. Daarom hecht GroenLinks grote waarde aan het netwerk van mensen die in Utrecht werken rond armoede, verenigd in de Armoedecoalitie. Organisaties zoals Stichting Leergeld, Dress for Success en de Voedselbank verdienen onze steun en financiële ondersteuning.  

Afgelopen tijd hebben we het budget voor de bestrijding van armoede verhoogd. Daarmee steunen we huishoudens die niet rond kunnen komen. Extra aandacht geven we daarbij aan mensen met een chronische ziekte of beperking die hoge zorgkosten en andere hoge lasten hebben. We kijken daarmee naar het inkomen wat iemand daadwerkelijk te besteden heeft.

Maar er zijn meer plannen. GroenLinks maakt zich sterk voor een vriendelijke en toegankelijke gemeente. Wij willen minder papierwerk en ‘gedoe’ en duidelijkere websites. Maar in de eerste plaats willen we dat de gemeente mensen meer vanuit vertrouwen behandelt. Huisuitzettingen worden koste wat kost voorkomen. Gezinnen met kinderen worden niet meer op straat gezet.

Een ander idee is dat als er sprake is van een eigen bijdrage, deze voor Utrechters met een laag inkomen ook in natura voldaan moet kunnen worden, bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk. 

Verder is de U-pas een goed instrument om mensen met een laag inkomen mee te laten doen in de samenleving. We handhaven de grens van 125% van het sociaal minimum en breiden de mogelijkheden voor inwoners met een klein besteedbaar inkomen uit.