Mensen van allerlei verschillende culturele achtergronden noemen Utrecht hun thuis. Als GroenLinks Utrecht willen wij hier een goede afspiegeling van zijn. Wij hebben onszelf als doel gesteld meer diversiteit in de organisatie te brengen. Je komt dan ook in een steeds diverser wordend team terecht. Gelet op de huidige samenstelling van het team moedigen we vooral mensen met een andere dan alleen een westerse achtergrond en/of mensen boven de 40 jaar aan om te solliciteren. Wij zijn op dit moment op zoek naar een secretaris.

Wat is GroenLinks Utrecht?

In Utrecht hebben wij de grootste GroenLinksafdeling van het land. Met meer dan 2500 leden zijn we een bruisende vereniging met veel interessante activiteiten, levendige discussies en een ongedwongen sfeer. Met negen zetels in de Utrechtse gemeenteraad en twee wethouders in het college zetten we ons in voor een duurzame, sociale en inclusieve stad.

Wie zijn wij?

Het bestuur draagt zorg voor het reilen en zeilen van de afdeling. Wij initiëren activiteiten voor leden en geïnteresseerden, hebben contact met leden en richten ons op campagne-activiteiten. Verder zijn wij als bestuur verantwoordelijk voor zaken als afdelingsfinanciën, het organiseren van ledenvergaderingen en het voorbereiden van verkiezingen. Ook werken wij nauw samen met de fractie.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken op dit moment een secretaris. De secretaris is de organisatorische spil van het bestuur en het eerste aanspreekpunt van het bestuur richting de fractie en de leden. 

De secretaris:

 • doet verslag van algemene ledenvergaderingen, bestuursvergaderingen en andere bijeenkomsten van het bestuur;
 • houdt jaaragenda’s, jaarplanningen en acties bij;
 • zorgt voor de digitale archivering van belangrijke verslagen en documenten;
 • organiseert samen met het bestuur de algemene ledenvergaderingen;
 • houdt de ledenadministratie up-to-date en is verantwoordelijk voor het (veilig) gebruik, verwerking, en administratie van ledengegevens; 
 • beantwoord vragen van leden of verwijst hen door;
 • voorziet nieuwe bestuursleden van mailadressen en geeft hen toegang tot andere communicatiekanalen;
 • is verantwoordelijk voor het verzenden van mailings;
 • is het eerste aanspreekpunt vanuit het bestuur voor de fractie en de leden.

Tijdens de (aanloop naar de) verkiezingen voor de gemeenteraad in 2026 verzorgt de secretaris de registratie, organisatie en archivering van persoonsgegevens van kandidaat-raadsleden en het inleveren van de kieslijsten bij de gemeente.

Wie ben jij?

Jij hebt:

 • Interesse in de actuele lokale politiek;
 • oog voor detail;
 • talent voor organiseren;
 • affiniteit met GroenLinks en bent of wordt lid van de partij;
 • minimaal 2 dagdelen per week beschikbaar voor de werkzaamheden;
 • tijd om naast de bestuursvergaderingen aan andere GroenLinks-activiteiten deel te nemen om zo contact met leden, fractie en wethouders te onderhouden;
 • een pro-actieve houding.

 Denk je niet álle kennis en vaardigheden in huis te hebben? Schroom dan toch niet om te solliciteren.

Wat bieden wij?

 • Een rol in een gedreven en gezellig bestuursteam;
 • het opbouwen van bestuurservaring;
 • een enorm netwerk van enthousiaste mensen waarmee je mag samenwerken;
 • een kijkje in de keuken van de lokale politiek.

Bestuursleden worden voor 2 jaar benoemd en de functie is onbetaald.

Procedure

Ben jij ons nieuwe secretaris? Kijk dan hieronder hoe je kunt solliciteren:

 • Kandidaten voor de bestuursfunctie kunnen voor 1 januari kenbaar maken dat ze geïnteresseerd zijn door een korte mail en CV te sturen naar: internekandidatencommissie@groenlinksutrecht.nl
 • Er volgt dan een kennismakingsgesprek waar meer wordt verteld over de procedure.
 • We nodigen iedere geïnteresseerde voor een bestuursfunctie uit om te komen kijken bij een bestuursvergadering. Dit is ook een onderdeel van het meelopen na je sollicitatie. De vergaderingen zijn zijn op 29 november, 20 december, 31 januari en 28 februari.
 • Stuur voor 1 januari je sollicitatiebrief naar de interne kandidatencommissie. De interne kandidatencommissie voert een sollicitatiegesprek met alle kandidaten. Zij laat de kandidaten weten of zij een positief advies krijgen van de commissie.
 • Vervolgens mogen alle geïnteresseerden zich kandideren en presenteren aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) ongeacht het advies van de interne kandidatencommissie.
 • Op de Algemene Ledenvergadering presenteren de kandidaten zich kort aan de leden. Vervolgens stemmen de leden schriftelijk. Bij meerdere kandidaten voor 1 functie, geldt dat kandidaat met de meeste stemmen wordt ingestemd.
 • Kandidaten kunnen zich op elk moment nog terugtrekken uit de procedure als zij dat wensen.