Wat doet de programma commissie wanneer?

De programma commissie heeft de taak om op tijd een goed programma op te leveren. Dat wil zeggen dat ze veel input ophalen in de stad en bij de leden. Om dat te doen organiseert en schuift de commissie aan bij verschillende activiteiten. Zo gaan de leden van de commissie langs bij verschillende organisaties in de stad, organiseren ze focusgroepen en nemen ze deel aan informatie avonden en politieke cafés. Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met de werkgroepen, raadsleden en wethouders. Ook heb je de mogelijkheid om input te leveren via het formulier op deze pagina. Op hoofdlijnen ziet onze planning er als volgt uit

 •  t/m april: verzamelen van input en schrijven van programma
 • Mei: redactie van het programma door schrijfster en verwerken feedback en eventuele nieuwe input
 • Juni: verwerken van feedback van raadsleden/wethouders en eventuele nieuwe input
 • Eind juni: vaststellen van concept verkiezingsprogramma
 • Juli/augustus/begin september: Amendementen avonden waar leden in gesprek kunnen met de programma commissie en samen amandementen kunnen opstellen.
 • Eind september: verwerken van amandementen
 • Oktober: ALV waarom amandementen worden voorgelegd en definitieve programma wordt vastgesteld
 • November: Herschrijven definitieve programma in toegankelijke versies 

Wie werkt aan welke thema's?

In ons verkiezingsprogramma willen we ontzettend veel belangrijke dingen benoemen. Om te zorgen dat we dit allemaal kort en krachtig op kunnen schrijven hebben we thema's gedefinieerd. Dit zijn algemene hoofdthema's en de indeling hiervan kan anders terugkomen in het verkiezingsprogramma. Voor elk thema hebben we een eerste en tweede schrijver aangewezen. Zij zijn samen verantwoordelijk voor het verzamelen van alle input en het schrijven van dit hoofdstuk. Hieronder staan alle hoofdthema's en de eerste schrijver genoemd:

 • Wonen en Ruimtelijke ordening (Sara Spano)
 • Verkeer en Vervoer (Floor de Koning)
 • Afval, Energie en Duurzaamheid (Wouter Kersten)
 • Welzijn, Jeugd, Zorg en maatschappelijke opvang (Sebastiaan Rood)
 • Economie, Werk en Inkomen (Julia Kleinrensink)
 • Onderwijs (Fiona Frank)
 • Sport, Cultuur en Vrije Tijd (Patricia Wijntuin)
 • Veiligheid thuis en op straat (Julia Matser)
 • Meedenken en Meedoen (Sebastiaan Rood)
 • Slimme stad (Inti Suarez)
 • Geld, Ambities en Lasten (Floor de Koning)
 • Inrichting openbare ruimte (Brechtje Paardenkooper)
 • Vluchtelingen (Fiona Frank)

Heb jij ideeën voor het Verkiezingsprogramma?

Via onderstaand formulier kun je ideeën, suggesties of tips meegeven aan de programmacommissie voor het Utrechtse verkiezingsprogramma 2022-2026. Je kunt per keer één idee opsturen. Wil je meer ideeën meegeven? Vul het formulier dan meerdere malen in. Heb je geen concreet idee, maar wil je wel graag meedenken over een thema, vul dan ook onderstaande formulier in. Dan nemen we contact met je op!

Om het overzichtelijk te houden vragen we je het idee eerst in kernwoorden of in een korte zin op te schrijven. Daarna is er ruimte om het verder toe te lichten. Ook kun je een link toevoegen naar een artikel of andere bron waar we meer informatie over het idee kunnen vinden.

Als je je gegevens achterlaat, nemen we contact met je op als we vragen hebben. Je mag het formulier ook anoniem invullen.