In de afgelopen jaren heb ik mij in verschillende rollen ingezet voor onze afdeling. Bijvoorbeeld als voorzitter van de werkgroep Werk en inkomen, de GroenLinks Utrecht Podcast en de Politieke Cafés. Ik heb gemerkt dat we een: betrokken, actieve en ook heel gezellige vereniging zijn.

Als bestuurslid zet ik mij ervoor in dat leden binnen GroenLinks Utrecht een fijne plek vinden. Een plek van waaruit ze echt een bijdrage kunnen leveren aan het bereiken van onze groene en sociale idealen. En een plek waar alle leden zich prettig, erkend en gewaardeerd voelen.

We beschikken als grote GroenLinks-afdeling over een haast oneindig potentieel aan kennis en ervaring, en een grote groep enthousiaste campagnevoerders. Samen met alle leden, fractie, bestuur en werkgroepen wil ik bereiken dat we dit nog beter inzetten  om samen onze stad socialer, diverser en duurzamer te maken.

Doe je mee?