Utrecht beschermt wandkunst

Utrecht wil voorkomen dat monumentale wandkunst uit de wederopbouwperiode verdwijnt, nu een aantal gebouwen op de nominatie staat om gesloopt te worden. Het gaat daarbij om reliëfs, mozaïeken en wandschilderingen die typerend zijn voor architectuur uit de wederopbouw.

Vorig jaar kreeg GroenLinks brede steun in de gemeenteraad voor haar voorstel om te onderzoeken om hoeveel wandkunstwerken het gaat in Utrecht. Wethouder Cees van Eijk nam het voorstel over om geld vrij te maken om de werken vervolgens ook te kunnen behouden. Alleen Leefbaar Utrecht en de PvdA wilden het voorstel niet ondertekenen.Het college heeft bekeken of het mogelijk is om kunstwerken in vijf scholen, die binnenkort worden gesloopt, te behouden. Dit gebeurt in overleg met de eigenaren en gebruikers. Voor zestien andere wandkunstprojecten wordt nader onderzoek verricht om te zien of ze kunnen worden teruggeplaatst of hersteld. Zij komen na 2009 in aanmerking voor opknappen of verplaatsen.In totaal zijn 137 wandkunstwerken uit de wederopbouw in Utrecht geïnventariseerd. Van 48 werken is bekend dat ze niet bedreigd worden en vijftig zijn inmiddels verdwenen door sloop of verval. De aanpak wordt gefaseerd uitgevoerd en gefinancierd uit het fonds stadsverfraaiing.Raadslid Pepijn Zwanenberg is blij dat zijn idee om de wandkunst te beschermen nu leidt tot behoud van kunst. ,,Het zou zonde zijn geweest om die schitterende werken zomaar de vernieling in te helpen. Nu blijven ze behouden. Soms op dezelfde plek, soms op een verrassende nieuwe locatie."