Zo’n 10 - 13% van de Utrechtse jongeren zijn mantelzorger. Zij zorgen voor hulpbehoevende familieleden en doen meer taken in het huishouden dan hun leeftijdsgenootjes. Sommige jonge mantelzorgers houden het huishouden echt volledig draaiend, omdat hun ouders of verzorgers dat niet kunnen.  

Uit een peiling van de Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg blijkt dat jonge mantelzorgers extra hard geraakt worden door de maatregelen tegen de coronacrisis. 71% van de ondervraagden zegt zich meer zorgen te maken, meer dan de helft heeft meer taken op zich genomen en 6 op de 10 geeft aan nu zelf zorg en aandacht nodig te hebben.  

GroenLinks raadslid Marcel Vonk: “Dit is zorgwekkend. Alle Utrechtse jongeren moeten volwaardig mee kunnen doen, ondanks hun thuissituatie. Veel jonge mantelzorgers zijn zich niet bewust van hun positie of durven er niet over te vertellen. Laten we er alles aan doen om te voorkomen dat zij tijdens een mogelijke tweede lockdown opnieuw hard getroffen worden.” 

GroenLinks en ChristenUnie vragen het stadsbestuur wat er mogelijk is om bewustwording te vergroten en de jonge mantelzorgers te helpen. De partijen denken bijvoorbeeld aan het bieden van huishoudelijke hulp vanuit de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning).