Zoek samen met sekswerkers naar definitieve oplossing tippelzone

GroenLinks wil dat het college samen met sekswerkers, hulpverlening en politie op zoek gaat naar een zorgvuldige, definitieve oplossing voor de tippelzone. De partij diende hiertoe samen met D66 donderdag een motie in. Deze werd met steun van de Partij voor de Dieren aangenomen. De Utrechtse gemeenteraad hield een spoeddebat naar aanleiding van het stopzetten van de zoektocht naar alternatieve locaties voor de huidige tippelzone aan de Europalaan. Op die locatie is vanaf 2020 de ontwikkeling van woningen gepland.

Woordvoerder Steven de Vries: “De tippelzone is voor GroenLinks geen doel op zich, maar een middel. Een middel om een groep sekswerkers die nergens anders terecht kan, een veilige werkplek te geven. Tot nu toe werkte dit middel in Utrecht goed, ook om sekswerkers in beeld te hebben bij hulpverlening en illegaal tippelen elders in de stad te beperken. Nu abrupt sluiten zal leiden tot het uit beeld verdwijnen van deze groep met gevolgen voor hun gezondheid en veiligheid, en gevolgen voor de sociale veiligheid in de stad.”

Tegelijkertijd erkent GroenLinks het belang van woningbouw in de Merwedekanaalzone en de problemen die behoud van de huidige tippelzone hiervoor oplevert. GroenLinks vraagt het college om lenigheid en creativiteit bij het zoeken van een oplossing. “We willen 6000 tot 10.000 woningen bouwen in dat gebied. Dat heeft gevolgen voor inrichting, verkeer en dus voor de huidige tippelzone. Dat betekent dat je hoe dan ook een oplossing moet zoeken voor deze zeer diverse groep sekswerkers. Niet alleen via uitstapprogramma’s, maar ook door andere mogelijkheden voor legaal sekswerk te onderzoeken. Daar is tijd voor nodig en dat is wat wij nu vragen. Voor GroenLinks gaat zorgvuldigheid in dit proces boven snelheid.”

GroenLinks sluit een beperkte tippelzone binnen het gebied van de Merwedekanaalzone niet op voorhand uit. De Vries: “We willen dat er echt serieus gekeken wordt naar wat er nodig is om de gezondheid en veiligheid van deze groep sekswerkers én de sociale veiligheid van de inwoners van Utrecht te waarborgen. Als daar - al dan niet tijdelijk - een beperkte tippelzone bij hoort, moet wat ons betreft gekeken worden of en hoe dat kan worden ingepast in de plannen.”