Werk aan de winkel in Overvecht

Afgelopen donderdagnacht is het ambitiedocument ‘Samen voor Overvecht’ aangenomen in de Utrechtse gemeenteraad. In het plan van GroenLinks wethouder Kees Diepenveen staan vijf ambities, zoals het vergroten van de veiligheid in de wijk en het verbeteren van de gezondheid en het welzijn. Ook is er aandacht voor de samenstelling van Overvecht en wil de gemeente de armoede onder de bewoners tegengaan.

GroenLinks is trots dat de ambities uit het coalitieakkoord vorm krijgen en ziet in het document een goed vervolg op de aanpak Versnelling Overvecht. Het plan van PvdA en GroenLinks om speciaal aandacht te vragen voor het verhogen van de werkgelegenheid en arbeidsparticipatie in de wijk kon op instemming rekenen. 

“Het hebben van een baan is een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving. Het is een goede stap vooruit als stadsbrede initiatieven, zoals de Werkbeweging en het Fonds Mismatch Arbeidsmarkt, zich meer verbinden aan Overvecht”, aldus raadslid Fred Dekkers. 

Verder krijgen bewoners, bewonersinitiatieven en sociale ondernemingen die zich inzetten voor Overvecht budget en steun in de rug bij participatie, dankzij een motie van D66 en GroenLinks. De komende jaren investeert de gemeente 11 miljoen euro extra in de wijk, naast bestaand beleid zoals buurtteams, jongerenwerk en sociale makelaars. Ook sluit de gemeente coalities om ook andere partijen aan te zetten tot extra investeringen.