Voortaan ook vuurwerkvrije parken met oud en nieuw

Op initiatief van GroenLinks worden parken toegevoegd als vuurwerk vrije locatie tijdens oud en nieuw. Afgelopen donderdag haalde het voorstel een meerderheid in de Utrechtse gemeenteraad, nadat het een voorgaande keer één stem te weinig kreeg voor een meerderheid.

Met een vuurwerkvrije zone voorkom je schade en overlast. Uit onafhankelijk onderzoek van de gemeente vorig jaar blijkt dat een flinke meerderheid van de Utrechters overlast ervaart. 

“Dit is mooie stap naar een veilige jaarwisseling voor iedereen. Maar liefst 82 procent van de Utrechters vindt dat parken vuurwerkvrije zones moeten worden, en nu gelukkig ook een  meerderheid in de raad”, aldus GroenLinks fractievoorzitter Heleen de Boer.

Parken vormen een vluchtplaats voor vogels en andere dieren tijdens de jaarwisseling. GroenLinks vindt het belangrijk dat dieren een plek hebben om te schuilen. Het vuurwerkverbod gold al voor dierenweides en natuurgebieden, de toevoeging parken zal waarschijnlijk bij de jaarwisseling 2019/2020 voor het eerst gebeuren.