De gemeenteraad stemde donderdag in met nieuw beleid voor voorschoolse educatie per 1 januari 2020. Om taalachterstanden te voorkomen kunnen kinderen vanaf 2,5 jaar lessen volgen. GroenLinks wil dat het aanbod hiervoor goed verspreid wordt over de stad, zodat het terecht komt bij de kinderen die het het hardst nodig hebben.

Raadslid Peter van Corler: “GroenLinks wil eerlijke kansen voor alle Utrechtse kinderen. Daar kunnen we niet vroeg genoeg mee beginnen. We vinden het belangrijk dat juist de peuters die door een taalachterstand een slechtere uitgangspositie hebben met deze speelse taallessen een extra steuntje in de rug krijgen.” 

De gemeente Utrecht verleent subsidie aan aanbieders van voorschoolse educatie. Hier komt nieuw beleid voor, omdat landelijke wetgeving is veranderd en de gemeente daaraan moet voldoen. GroenLinks raadslid Peter van Corler: “Het is een lastige opgave, omdat een goed werkend Utrechts systeem nu op de schop moet. Bovendien krijgen we de komende jaren hier uit Den Haag hier minder geld voor dan voorheen.” GroenLinks heeft donderdag ingestemd met het nieuwe beleid, nadat het voorstel op onderdelen is aangepast. Zo zijn de voorstellen van GroenLinks over kwaliteit en huisvesting in het voorstel opgenomen.  

Hulp bij aanvragen toeslag 

GroenLinks vind dat het aanbod van voorschoolse educatie goed verspreid moet zijn over de stad. Zeker in de buurten waar veel kinderen met een taalachterstand wonen, moet er aanbod zijn. De gemeente moet voorkomen dat ouders met kinderen uit de doelgroep afhaken, omdat het systeem veranderd. Van Corler:  “De manier waarop voorschoolse educatie betaald wordt, gaat veranderen. GroenLinks vindt het noodzakelijk dat ouders hierbij hulp krijgen. We moeten voorkomen dat Utrechters die het echt nodig hebben afhaken door ingewikkelde nieuwe regels.” 

Personeel  

Momenteel is er vooral één grote aanbieder van voorschoolse educatie: ‘Spelenderwijs’. Dit worden vanaf januari 2020 meerdere aanbieders. GroenLinks wil dat er zorgvuldig omgegaan wordt met het huidige personeel van Spelenderwijs. Een voorstel van van Corler waarbij aandacht is voor het personeel van de huidige aanbieder en continuïteit op de huidige groepen kon rekenen op een meerderheid in de raad.