Speeltuin
Speeltuin

'Verzelfstandiging speeltuinen voor en door de bewoners'

GroenLinks wil meer flexibiliteit bij het verzelfstandigen van beheerde speeltuinen. Raadslid Peter van Corler pleit hiervoor tijdens de commissiebehandeling van het Raadsvoorstel Speelruimte maken we samen, het raadsvoorstel dat de verzelfstandiging van de Utrechtse speeltuinen regelt. 'Ook het verzelfstandigen moet in een tempo voor en door de bewoners'. Aldus van Corler

Met dit voorstel zal het beheer van veel speeltuinen overgenomen worden door buurtbewoners. Een positieve ontwikkeling volgens GroenLinks. “Het is goed als bewoners zelf kunnen bepalen hoe hun speeltuin eruit ziet. Het is belangrijk dat daarbij goed gekeken wordt naar de mogelijkheden en wensen in de buurt.” Aldus van Corler.

GroenLinks vindt het belangrijk dat het moment van verzelfstandiging flexibel is. Dit moet nu voor 1 januari 2018 of 1 januari 2019, en anders is er pas weer een kans in 2023. Van Corler: “Het is goed dat speeltuinen die nu niet kunnen of willen verzelfstandigen, dat ook niet hoeven. Maar ik wil niet uitsluiten dat zij die stap tussen 2019 en 2023 alsnog kunnen zetten.” Deze wens van GroenLinks wordt breed gedeeld in de commissie. De wethouder heeft toegezegd deze mogelijkheid te onderzoeken.

De kwaliteit van de speeltuinen staat wat GroenLinks betreft voorop. Van Corler “Een speeltuin moet natuurlijk een fijne plek zijn waar iedereen welkom is en kinderen samen kunnen spelen en leren. Daarvoor zijn niet alleen goed onderhouden speeltoestellen nodig, maar is ook een goed pedagogisch klimaat onmisbaar.”

GroenLinks ziet verder graag dat de sociaal makelaar organisaties betrokken blijven bij de speeltuinen en ziet die betrokkenheid als één van de voorwaarden voor verzelfstandiging. Van Corler: “Wat ons betreft verdwijnt de sociaal makelaar niet uit de speeltuin. De speeltuin is en blijft een belangrijke vindplaats voor kinderen die steun nodig hebben. Sociaal makelaar is een vak, en wat GroenLinks betreft is blijvende samenwerking tussen de sociaal makelaars en de nieuwe speeltuinbesturen van groot belang.”