Verlaag minimale inkomenseis middenhuur van 4 naar 3 keer maandhuur

Het moet voor middeninkomens mogelijk blijven om in Utrecht een woning te vinden. GroenLinks wil dat middenhuurwoningen daadwerkelijk terecht komen bij de mensen voor wie ze bedoeld zijn, zoals leraren, verpleegkundigen en politieagenten met een middeninkomen. Tijdens het debat over wonen donderdagavond pleit GroenLinks raadslid Floor de Koning daarom voor het verlagen van de minimale inkomenseis voor middenhuur van 4 naar 3 keer de maandhuur.

De Koning: “Wonen is een recht. In Utrecht staat dit momenteel onder druk. Teveel mensen vallen buiten de boot, omdat zij teveel verdienen voor een sociale huurwoning, maar te weinig om te voldoen aan de inkomsenseisen voor middenhuur. Dat moet anders. Daarom wil GroenLinks de minimale inkomenseisen verlagen.” Een voorbeeld: een startende leraar verdient op basis van de CAO ongeveer € 3.000 per maand. Met een minimumeis van vier keer de maandhuur mag hij of zij maximaal 750 euro aan huur betalen. Daardoor zijn de meeste middenhuurwoningen (tussen 710 en 960 euro) voor hen niet beschikbaar.

Een andere maatregel om ervoor te zorgen dat middeninkomens makkelijker een woning vinden is een voorrangsregeling bij nieuwbouw. Dankzij inbreng van De Koning krijgen middeninkomens (eenpersoonshuishoudens met een inkomen tot 55.000 euro en meerpersoonshuishoudens met een inkomen tot 65.000 euro) in de plannen van het college bij nieuwbouw middenhuur voorrang. Hierdoor komen de 4.500 middenhuur woningen die de komende 5 jaar bijgebouwd worden ook terecht bij middeninkomens.

Daarnaast is GroenLinks erg blij met het voorstel van het college om 75% van de inschrijfduur te behouden bij het accepteren van een sociale huurwoning. “Hierdoor kan bijvoorbeeld een starter na enkele jaren verhuizen van een studio naar een gezinswoning, of kan een oudere een eengezinswoning inruilen voor een klein drempelvrij appartement. Zo komt de Utrechtse markt weer in beweging en zorgen we voor een betere verdeling van de schaarse woningen.” Aldus de Koning