Vergunningsplicht hele bedrijfstakken als laatste redmiddel voor aanpakken ondermijning

Om ondermijning aan te pakken mag de burgemeester een vergunningsplicht voor bepaalde bedrijfstakken of gebieden opleggen. Donderdag stemde de Utrechtse gemeenteraad hier onder  strenge voorwaarden mee in. GroenLinks fractievoorzitter Heleen de Boer: “Het stevig aanpakken van ondermijning is in Utrecht hard nodig. Een vergunningsplicht kan hierbij helpen. Tegelijkertijd moeten we voorkomen dat ondernemers onbedoeld of onterecht benadeeld worden.”

Ook in sommige andere steden heeft de burgemeester deze mogelijkheid. In Tilburg heeft het bijvoorbeeld geholpen om de autoverhuurbranche weer schoon te krijgen. De Boer: “GroenLinks ziet echter ook dat een vergunningsplicht veel onzekerheid kan geven voor ondernemers die opeens verplicht zijn een vergunning aan te vragen. En dat zij daarbij het gevoel kunnen krijgen dat er sprake is van willekeur of zelfs ongelijke behandeling.”

Daarom waren er voor GroenLinks een aantal voorwaarden noodzakelijk om in te stemmen. Zo is afgesproken dat een vergunningsplicht voor een bedrijfstak of gebied pas als láátste redmiddel wordt toegepast, nadat eerst alle andere maatregelen geprobeerd zijn. De raad en ondernemers moeten altijd eerst de mogelijkheid krijgen om hun mening te geven. En het moet heel duidelijk zijn welke redenen grond zijn om een vergunning voor een ondernemer af te wijzen.

Een meerderheid van de raad stemde in met een voorstel van De Boer om beoordelaars van vergunningsaanvragen er expliciet op te wijzen dat er niet verder dan vijf jaar teruggekeken wordt en dat zaken die niks met ondermijning en criminaliteit te maken hebben – zoals verkeersovertredingen – niet meegenomen worden. Daarnaast deed GroenLinks mee met een voorstel van Denk om ondernemers te helpen met het aanvragen van vergunningen.