Overvecht
Overvecht

Verdiep NRU en verbeter leefbaarheid Overvecht

GroenLinks vraagt aan het college om te onderzoeken bij het Rijk of zij budget vrij wil maken om de onderdoorgangen van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) te verdiepen. 'Eén van de belangrijkste doelstellingen van het project is om de leefbaarheid in Overvecht te verbeteren. Dat is ook de belangrijkste doelstelling van GroenLinks.'

Dit zegt GroenLinks-raadslid Thijs Weistra. Er is nu onvoldoende geld vanuit het Rijk vrijgemaakt om alle onderdoorgangen van de NRU te verdiepen. Of, zoals Weistra zegt, onvoldoende geld beschikbaar voor een optimale inpassing en leefbaarheid voor Overvecht. 'Het rijk zet overal de asfaltmachine op overdrive, waardoor het steeds drukker wordt, zeker als de regering de verbreding van de A27 ook nog doordrukt. Dat leidt tot veel meer overlast in Overvecht. Daarmee heeft het Rijk ook de plicht iets te doen aan deze overlast.'

Minder rijstroken

GroenLinks-wethouder Frits Lintmeijer heeft zich er eerder hard voor gemaakt dat de nieuwe NRU niet 2x3 maar 2x2 rijstroken krijgt, en de maximum snelheid niet hoger wordt dan 80 kilometer per uur. Ook is besloten om de geluidsoverlast voor Overvecht te beperken door stil asfalt te gebruiken. Om de weg niet meer ruimte in te laten nemen, wordt de middenberm op de meeste plekken niet veel breder dan die nu is. 

Verbeek

De vraag die Weistra heeft gesteld aan het college, werd door GroenLinks eerder gesteld in de Provinciale Staten. Gedeputeerde Verbeek (VVD) reageerde daarop afhoudend.