De komende twintig jaar komen er 60.000 woningen bij in Utrecht. Dat zijn net zo veel woningen als in de hele stad Zwolle. Het bouwen van die woningen is nodig om de woningnood te verminderen. GroenLinks wil die bouwen bij bestaande en nieuwe OV-knooppunten. Daarvoor is het nodig nieuwe tramlijnen aan te leggen en dat er een intercitystation komt bij Lunetten-Koningsweg. Heleen de Boer: “Door slim gebruik van ruimte zorgen we dat werk, voorzieningen, groen en sport allemaal op loop- en fietsafstand te vinden zijn: groen op en aan gebouwen, voetballen op het dak, een park waar je ook kunt sporten, in binnen- en buitenland en zelfs in onze eigen stad zijn er genoeg voorbeelden hoe dit kan.”

Tramverbinding

GroenLinks wil een nieuwe tramlijn als een ring om de stad, van Leidsche Rijn Centrum via Westraven naar een intercitystation bij Lunetten-Koningsweg, die aansluit op de bestaande tramlijn naar  Utrecht Science Park. Op die manier verbinden we diverse stations en diverse wijken en ontlasten we Utrecht centraal. Daarvoor is wel steun van Rijk en provincie nodig. Zo lang niet duidelijk is welke richting Utrecht de komende jaren op gaat, is het moeilijk om geld binnen te hengelen. Daarom kiezen GroenLinks en de andere coalitiepartijen nu een duidelijke koers: we gaan vol voor het bouwen rondom oude en nieuwe OV-knooppunten: Leidsche Rijn Centrum, Papendorp, Westraven, Merwedekanaalzone, Lunetten-Koningsweg, de A12-zone en ook in Overvecht.

Rijnenburg

Veel partijen in de Utrechtse gemeenteraad noemen Rijnenburg als plek om veel woningen te bouwen en ook in de Tweede Kamer is weer een motie ingediend omdat vanuit Den Haag af te dwingen. GroenLinks wil dat niet. Heleen de Boer: “Wij denken dat de groene ruimte rondom de stad hard nodig is voor recreatie. Zeker als de stad groeit. De huidige natuur- en recreatiegebieden lopen letterlijk vol. Door mooiere inrichting van het landschap in Rijnenburg en betere fiets- en voetpaden kun je hiervan een aantrekkelijk gebied maken om te recreëren. En door ander landschapsbeheer kun je bijvoorbeeld ook rust- en broedplaatsen creëren voor weidevogels. Zo’n natuur- en recreatiegebied kan prima gecombineerd worden met windmolens en zonnecollectoren. Op die manier kunnen we duurzame energie opwekken voor huishoudens in de stad.”

In de coalitie is ook afgesproken dat er een ontwerpstudie komt naar Rijnenburg. Daar wordt zowel gekeken naar woningbouw, als naar mogelijkheden om het gebied te gebruiken voor recreatie, sport, werk en energieproductie. Een besluit over wat er met het gebied gaat gebeuren, wordt later genomen. “We hebben in de coalitie afgesproken dat een dergelijke wijk duurzaam bereikbaar moet zijn, dus per fiets en lightrail. Zeker dat laatste is voorlopig echt nog niet geregeld. Daarom concentreren we ons eerst op het bouwen van die 60.000 woningen binnen de bestaande stadsgrenzen. Daarmee kunnen we nu gelijk aan de slag om de wooncrisis aan te pakken.”