Lot van Hooijdonk
Lot van Hooijdonk

Utrechts Energieplan: grote stap in goede richting

Het Utrechts Energieplan: een duurzaamheidsplan met grote ambities. Het plan is op een unieke wijze tot stand gekomen: de gemeente is op drie zaterdagen in gesprek gegaan met 165 willekeurige Utrechters. Op donderdag 3 december werd het plan besproken in de raadscommissie Stad en Ruimte. GroenLinksraadslid Monique Bollen: 'We hebben de wind mee om grote stappen te zetten. Laten we in Utrecht samen doorpakken.'

Door Jan Sinnige

Het Utrechts Energieplan focust zich op vier gebieden: wonen, werken, vervoer en opwekking. Kernpunten daarbij zijn dat de gemeente grootschalige inkoopacties van zonne-energie stimuleert en dat bedrijven gestimuleerd worden om hun bedrijfsvoering energieneutraal te maken. De ambitie is dat de Gemeente Utrecht in 2030 volledig klimaatneutraal is.

Met de klimaattop in Parijs staat het belang van duurzaamheidsbeleid onomstotelijk vast. Ook Utrecht, als vooruitstrevende groene stad, draagt hier haar steentje aan bij. 'Bewoners en stad maken in co-creatie het meest duurzame energiebeleid van Nederland,' aldus Bollen.

'We staan voor een grote maatschappelijke transitie,' zei GroenLinkswethouder van Hooijdonk tijdens het debat, 'we willen echt dat dit energieplan een gezamenlijke effort is tussen bedrijven, bewoners en alle andere relevante partners.' Tijdens het debat gaf zij aan dat er verschillende private partners zich al gecommitteerd hadden aan de Utrechtse plannen.

Het Utrechts Energieplan wordt binnenkort besproken tijdens de gemeenteraadsvergadering.