Utrecht wil meer verschillende Utrechters laten meedoen en meepraten over beleid

Met haar actieprogramma ‘Samen de stad maken’ gaat de gemeente meer verschillende Utrechters betrekken bij haar plannen en beleid. GroenLinks is blij dat hierbij actief op zoek gegaan wordt naar mensen die niet snel uit zichzelf meepraten en meedoen. 

GroenLinks raadslid Fred Dekkers: “Naast de mensen die al jarenlang veel waardevolle inbreng leveren zijn er zijn ook mensen die niet willen of kunnen deelnemen aan vergadercircuits. Ook zij hebben zorgen en dromen die de moeite waard zijn. We moeten zelf naar hen toegaan op een manier die bij hen past.”

Op dit moment onderneemt ongeveer twintig procent van de Utrechters actie om plannen en activiteiten van de gemeente over bijvoorbeeld verkeer, afval of woningbouw te beïnvloeden. Sommige groepen doen dit veel minder dan anderen. Onder andere ouderen, MBO jongeren, mensen met een beperking en Utrechters met een migratieachtergrond worden weinig gehoord. Het stadsbestuur wil hen meer betrekken via online media, sleutelfiguren en wijkplatforms, die bijeenkomsten organiseren over thema’s die in de wijk spelen.

Initiatieven  

GroenLinks zag ook ruimte voor verbetering van het actieprogramma. Dekkers: “Het gaat nu vooral over meedoen en meedenken, maar nog te weinig over initiatieven uit de stad. GroenLinks wil dat de gemeente nog meer gaat doen om maatschappelijke initiatieven mogelijk te maken en kleine initiatieven die moeilijk van de grond komen te ondersteunen.” De voorstellen van Dekkers hierover haalden een meerderheid in de raad.