In deze crisistijd moeten we juist blijven investeren. Goede bestaanszekerheid voor Utrechters moet de belangrijkste prioriteit worden van de gemeentebegroting. Daarnaast moeten we blijven investeren in het tegengaan van de klimaatcrisis en het woningtekort. Dat stelt GroenLinks woensdag bij het commissiedebat over de impact van corona en de koers van de stad voor het aankomende jaar.

Niemand zakt door het ijs: maak dat de belangrijkste prioriteit van de gemeentebegroting!

GroenLinks raadslid Floor de Koning: “De crisis heeft ons geleerd dat mensen die het toch al lastig hebben, zoals mensen met onzekere arbeidscontracten, gezondheidsproblemen of mensen zonder veilig thuis, de eerste en zwaarste klappen krijgen. Samen moeten we ervoor zorgen dat niemand door het ijs zakt!”

Goede bestaanszekerheid voor Utrechters is nu een van de voorgestelde prioriteiten voor de begroting. GroenLinks stelt voor om hier de eerste prioriteit van te maken. ”Alles begint met bestaanszekerheid. We moeten eerst zorgen dat alle Utrechters verzekerd zijn van een inkomen en vrij zijn van schuldenproblemen.”

Utrecht neemt hier nu extra maatregelen voor. Zo gaat de gemeente versneld schulden kwijtschelden. En schiet het mensen die door de crisis hun baan geraakt zijn te hulp. Zij kunnen zich bijvoorbeeld laten omscholen voor banen waar in de toekomst veel behoefte aan is, zoals de bouw en de energietransitie.

Ook wil het stadsbestuur voorkomen dat woningbouwprojecten stil komen te liggen door de crisis. De Koning: “Wonen is een basisrecht, maar door de wooncrisis is het voor veel mensen nu lastig een betaalbare woning te vinden. Bovendien maakt de crisis extra duidelijk hoe belangrijk een fijn thuis is. Belangrijk dus dat het college hier vaart mee wil en blijft maken.”

Van een anderhalve meter economie naar een anderhalve graad economie

Daarnaast vindt GroenLinks het belangrijk dat Utrecht onverminderd blijft investeren in het tegengaan van klimaatverandering. De Koning: “We hebben geen tijd te verliezen. Als we niets doen aan klimaatverandering, zit we straks met een nog veel grotere crisis. Zoals een directeur van DNB laatst zei: “corona is een meteoriet-inslag, klimaatverandering een botsing van planeten.”

GroenLinks is daarom blij met de keuze van het stadsbestuur om te blijven investeren in de duurzaamheid, met zoveel verduurzaming van vastgoed en het gasloos maken van bestaande wijken. Juist nu veel noodgedwongen stilligt, ontstaan er kansen om op een duurzamere manier weer op te bouwen. “Het is win-win. Door nu te investeren in verduurzaming, creëren we banen, verlagen we de energierekening en pakken we de klimaatcrisis aan. Zo gaan we van een 1,5 meter economie naar een 1,5 graad economie.” aldus de Koning.