GroenLinks vraagt het college naar mogelijkheden om gebruik van dieselaggregaten bij evenementen in te perken.

Utrecht gaat, op vragen van GroenLinks, onderzoeken of het mogelijk is om tijdelijke stroompunten op evenementenlocaties in de stad aan de leggen. Dergelijke stroomvoorzieningen moeten de vervuilende dieselaggregaten vervangen die op 80 procent van de Utrechtse evenementen worden gebruikt.

GroenLinks heeft aan het college gevraagd of zij mogelijkheden ziet om het gebruik van dieselaggregaten bij evenementen in te perken. Volgens GroenLinks past het grootschalig gebruik van de vervuilende aggregaten niet bij de ambitie van dit college om een zo groot mogelijke verbetering van de luchtkwaliteit en de gezondheid te realiseren. 'Het college omarmt het idee van tijdelijke stroompunten en gaat dit onderzoeken vanuit het project Utrechtse Energie duurzame evenementen.'

Green key

Ook gaat het college onderzoeken of het mogelijk is om jaarlijks terugkerende evenementen via een zogenaamde Green Key duurzamer te maken. Green Key is een internationaal keurmerk voor duurzame bedrijven in de recreatie- en vrijetijdsbranche. 'Indien het college toestemming geeft om bijvoorbeeld het Julianapark te gebruiken voor een evenement, dan kan besloten worden om het evenement alleen conform het concept van “Green key” toe te staan. Hierdoor wordt de ecologische voetafdruk van het evenement zo beperkt mogelijk gehouden.'

Verbod

Het college schrijft in haar beantwoording dat het gebruik van dieselaggregaten inderdaad niet past binnen de luchtkwaliteitsambities van het college. De Algemene Plaatselijke Verordening, schrijft zij, biedt echter geen ruimte om dieselaggregaten te verbieden. Desondanks is GroenLinks-raadslid Monique Bollen tevreden met de antwoorden van het college op haar vragen: 'Ik ben tevreden met de toezegging van het college dat er gezocht gaat worden naar alternatieven stroomvoorziening tijdens evenementen en het verder verduurzamen van jaarlijks teugkerende evenementen. Direct omwonende en festivalgangers kunnen weer opgelucht ademhalen.'