Utrecht gaat biodiversiteit verbeteren

De gemeente gaat meer doen om biodiversiteit in Utrecht te verbeteren. Een voorstel van GroenLinks raadslid Erwin Virginia hiervoor werd donderdag overgenomen door het college. 

Virginia: “Wereldwijd vindt een dramatische achteruitgang van biodiversiteit plaats. Het is nog niet te laat om dit te stoppen. Belangrijk daarvoor is dat we groen niet alleen als kostenpost zien, maar juist als opbrengst.” 

Naar aanleiding van het voorstel van GroenLinks gaat de gemeente bij plannen voor de openbare ruimte en groen nadrukkelijk kijken hoe de biodiversiteit verbeterd kan worden. Ook wordt er gekeken hoe de verbetering gemeten kan worden.

Virginia ziet nog veel onbenutte kansen in Utrecht. “Denk bijvoorbeeld aan meer bloemen en kruiden die voor bijen en vlinders aantrekkelijk zijn in bermen en plantsoenen, op groene daken, in hangende plantenbakken en in boomspiegels.”