Mensenrechten in Utrecht
Het idee van mensenrechten bestaat al eeuwenlang. Door het opschrijven van de belangrijkste rechten in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens in 1948 werden deze wereldwijd erkend. ‘Hier lokaal is GroenLinks een voorvechter van mensenrechten: of het nu gaat om het recht op demonstratie, recht op zelfbeschikking of het tegengaan van discriminatie,’ zegt Maartje Vermeulen. ‘Precies om die reden voel ik me als docent in het vakgebied mensenrechten thuis bij GroenLinks.’

Verdere invulling
Het raadslid is op dit moment bezig met een voorstel over de verdere invulling van Utrecht als mensenrechtenstad. Vermeulen: ‘Momenteel ben ik bezig met schriftelijke vragen en mogelijk ook een initiatiefvoorstel over Utrecht Mensenrechtenstad. Wat mij betreft zou Utrecht een voortrekkersrol mogen gaan spelen. Wil je meer weten over dit thema, weet me dan te vinden.