Toch vertrouwen in wethouder na lekkage riolering

De afgelopen weken hield de lekkage van het riool aan de Vismarkt de gemoederen in de stad goed bezig. De fractie van GroenLinks vindt het erg belangrijk dat het lek wordt opgelost. En de fractie was graag eerder op de hoogte gesteld van het probleem.

In het raadsdebat van donderdag 31 mei is het tempo van het verhelpen van het lek uitgebreid aan de orde geweest. Ook het feit dat de wethouder de gemeenteraad pas eind april informeerde over het probleem lag de Raad zwaar. De oppositiepartijen dienden daarom een motie van wantrouwen in tegen Robert Giesbers. Voor GroenLinks gaat dat veel te ver. Fractievoorzitter Marry Mos: ,,Graag hadden we eerder geweten over de problemen met het riool, maar dat is achteraf praten. We kunnen ons goed voorstellen dat de wethouder de raad niet over ieder probleem dat Stadswerken bij al haar werkzaamheden tegenkomt informeert. Een motie van wantrouwen is daarom ook zwaar overdreven.”

Vanaf het moment dat de wethouder van het probleem afwist, is keihard gewerkt om het probleem op te lossen. Bescherming van het milieu, de veiligheid van het vaarverkeer en de volksgezondheid stonden daarbij voorop. Voor de reparatiewerkzaamheden is het noodzakelijk dat de Oudegracht deels wordt afgesloten en eenrichtingsverkeer wordt ingesteld voor een half jaar. Omdat het lek zich bevindt op een druk bevaren en onoverzichtelijk stuk van de Oudegracht is het onveilig om dit midden in het drukke vaarseizoen te doen. In de afweging tussen een onveilige situatie of het langer laten bestaan van het lek, heeft de wethouder gekozen voor de veiligheid op het water. Doordat het waterschap een andere keuze heeft gemaakt, is een patstelling ontstaan en dreigt de gemeente een dwangsom.

Alternatieve oplossing

De wethouder heeft de Raad toegezegd binnen twee weken te laten weten of hij een alternatieve oplossing voor het lek heeft gevonden die ook gedragen wordt door het waterschap. Zo niet dan zal alsnog de damwand in de Oudegracht worden geslagen. GroenLinks kan zich goed in deze afspraak vinden.Tot twee jaar geleden waren er in Utrecht nog 120 huishoudens die niet aan het riool waren aangesloten en rechtstreeks op de grachten loosden. De gemeente heeft sindsdien alle huishoudens en woonboten aan het gemeentelijk rioolsysteem aangesloten. ,,De Utrechtse grachten en singels zijn nog nooit zo schoon geweest. Zelfs met de huidige 9 lekkages is het water in de Oudegracht niet slechter dan zwemwater en dat is het goede nieuws", zegt Marry Mos. ,,Van gevaar voor de volksgezondheid is bij de huidige lekkage geen sprake."