GroenLinks heeft een second opinion aangevraagd over het besluitvormingsproces over de Hardebollenstraat. Terwijl er een traject van vergunningverlening lag om de ramen op de Hardebollenstraat te heropenen, kocht de gemeente de panden voor 5,9 miljoen. GroenLinks is verbaasd over hoe dit proces is verlopen.

 

 

Tijdens de commissievergadering zei GroenLinks-raadslid Steven de Vries hierover: 'Sekswerk is in Nederland een legaal beroep, het kan niet zo zijn dat Utrecht sekswerkers marginaliseert door ze het werken onmogelijk te maken. We zullen niet aarzelen een motie of amendement in te dienen om zo snel mogelijk prostitutie mogelijk te maken aan de Hardebollenstraat.' Hiervoor kreeg hij veel adhesie-betuigingen, maar het roept ook vragen op. Die stelden wij hem dan ook.

GroenLinks wil dat de ramen op de Hardebollenstraat weer open gaan, maar de buurt wil dat niet. Houdt u daar dan geen rekening mee?

'Ik ben zelf buurtbewoner, ik weet wat er speelt en leeft. Dit is ook de reden dat GroenLinks vindt dat prostitutie geconcentreerd moet worden op het Zandpad. Maar dat Zandpad is voorlopig nog niet open.'

Dus het openen van de ramen op de Hardebollenstraat zou een tijdelijke oplossing zijn?

'Juist. Sekswerk is een legaal beroep, en er is voor sekswerkers in Utrecht nu al heel lang geen plek. Dit brengt de sekswerkers in hele grote problemen, sommigen werken nu in illegale omstandigheden. Daar moet een oplossing voor gevonden worden, daar dringt GroenLinks al heel lang op aan. De vrouwen zelf hebben een vergunning aangevraagd voor de Hardebollenstraat. GroenLinks vindt dat als de vergunning verleend had kunnen worden, dit ook had gemoeten. '

GroenLinks is dus tegen de aankoop van de panden op de Hardebollenstraat?

'De aankoop van de panden op de Hardebollenstraat nu is geen oplossing voor de vrouwen. Ik vind dat de gemeente allereerst een zorgplicht heeft naar de sekswerkers. Met de aankoop nu zorg je er alleen voor dat de vrouwen langer niet kunnen werken. Op termijn, wanneer het Zandpad open gaat, is aankoop een optie om prostitutie echt daar te concentreren. Maar dan gaat het nog om zo'n enorm hoog bedrag dat GroenLinks de discussie over kosten- en baten wel wil voeren. Voor 5,9 miljoen euro kun je heel veel doen in Utrecht.'

Dus daarom wil GroenLinks een second opinion?

'Een meerderheid van de raad wil dat er onderzocht wordt hoe de aankoop van de panden tot stand is gekomen. Dat is namelijk heel erg onduidelijk. De sekswerkers die een vergunning hadden aangevraagd, kregen steeds te horen dat het nog wat langer zou duren. Zij spanden met succes hierover een rechtszaak aan, en de rechter meende dat als de gemeente niet op 14 mei een besluit zou hebben genomen, de gemeente een dwangsom had moeten betalen. Drie uur voor het verstrijken van deze ultieme termijn, maakte de burgemeester zijn voornemen bekend om de panden op te kopen. Het heeft er schijn van, dat de termijn van de vergunningverlening bewust is opgerekt, om tijd te hebben voor de aankoop van de panden. Dit leidt bij ons tot zorgen over een mogelijke schijn van belangenverstrengeling.'

Als de panden niet gekocht waren, was de vergunning dan wel verleend?

'De burgemeester heeft heel duidelijk aangegeven dat de vergunning zeer waarschijnlijk verleend zou zijn.'

Wil je nog iets toevoegen?

'Het is geen gemakkelijke keuze, het is geen gemakkelijk dossier. Maar daar loopt GroenLinks niet voor weg. Het is misschien voor de buurt prettiger als ook wij zouden zeggen dat we de aankoop van de panden de beste beslissing vinden voor de vrouwen. Maar dat is pertinente onzin. En dat is nu juist wel onze grootste zorg. We zijn al drie jaar bezig om de vrouwen weer een plek te geven om te werken. Een aantal van hen is inmiddels de illegaliteit in gegaan en allen missen ze dus inkomsten. GroenLinks komt op voor deze vrouwen. Dat is nogmaals niet de meest makkelijke keuze, maar voor ons wel de enige juiste en sociale keuze.'