Monique Bollen
Monique Bollen

Rijnenburg unieke kans voor opwekken duurzame energie

GroenLinks is erg blij dat het opwekken van duurzame energie in de polder Rijnenburg een stap dichterbij is gekomen. De startnotitie ‘Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop’ hierover is vanavond met een ruime meerderheid aangenomen door de Utrechtse gemeenteraad.

“Dit is een unieke kans om substantieel duurzame energie op te wekken in Utrecht. De urgentie om klimaatverandering tegen te gaan is hoog, dus we moeten nu in actie komen. Het past perfect in de ambitie van de stad om in 2030 klimaatneutraal te zijn.” aldus GroenLinks raadslid Monique Bollen.

In het raadsvoorstel ontwikkelen initiatiefnemers Rijne Energie en Eneco - in samenwerking met de gemeente en belanghebbenden - een aantal scenario’s voor een energiepark in Rijnenburg. Op basis van stadsgesprekken heeft de gemeente een aantal randvoorwaarden voor de scenario’s vastgesteld, zoals het betrekken van omwonenden, maatregelen tegen overlast en de mogelijkheid om financieel te profiteren van de opgewekte energie.

Pauzelandschap

Rijnenburg is een zogenaamd ‘pauzelandschap’, wat betekent dat er voorlopig geen woningbouw komt. Vorig jaar werd de motie ‘Bouwpauze in Rijnenburg’ van GroenLinks aangenomen om grondeigenaren, initiatiefnemers en projectontwikkelaars te attenderen op de mogelijkheid voor het opwekken van duurzame energie in Rijnenburg. Aan deze oproep gaven Rijne Energie en Eneco gehoor.

Vervolgproces

Monique Bollen spreekt haar waardering uit voor de initiatiefnemers en de omwonenden, waar ze veel gesprekken mee gevoerd heeft. “In het vervolgproces zitten alle belanghebbenden, waaronder bewoners, letterlijk met elkaar aan tafel. Het blijven voeren van goede gesprekken vindt GroenLinks essentieel.”

“Met deze startnotitie staan we letterlijk aan de start van een zoektocht om tot een duurzaam energielandschap te komen. Ik kan niet wachten tot we de scenario’s in de loop van 2018 ontvangen.” zegt Monique Bollen. De gemeenteraad toetst dan de scenario’s op de voorwaarden uit de startnotitie. Vervolgens wordt het gekozen scenario verwerkt in een bestemmingsplan.