Sociale media

In zijn debatbijdrage stond GroenLinks raadslid Peter van Corler stil bij de rol van sociale media bij de rellen. Online waren er signalen dat jongeren die uit waren op rellen die avond bij elkaar zouden komen. De politie, jongerenwerk en vrijwilligers checkten dit in de buurt, maar daar werden de signalen niet herkend. Van Corler: “Terugkijkend is het de vraag is of de politie niet meer had kunnen doen om online opruiing te voorkomen. GroenLinks wil dat er gekeken wordt of het mogelijk is om eerder in te grijpen bij online opruiing. ”  

De-escalatie

Op de eerste avond van de rellen koos de driehoek (burgemeester, politie en OM) in eerste instantie voor de-escalatie. Van Corler: “Omdat de relschoppers uit waren op een gevecht met de politie, vindt GroenLinks het logisch om in eerste instantie in te zetten op de-escalatie. Over het moment van ingrijpen door de politie heb ik verschillende geluiden gehoord.” Op de avond was er een kantelpunt, waarbij de politie van deze de-escalerende aanpak over moest gaan op ingrijpen door de ME. Het duurde echter te lang voor er voldoende ME’ers beschikbaar waren. Van Corler: “Er was al in de middag gevraagd om voldoende ME’ers, alleen is deze aanvraag niet gehonoreerd. Dit gebrek aan beschikbare capaciteit is zorgelijk.”  

Oorzaken en gesprekken in de wijk

Net als veel mensen en partijen in de stad wil GroenLinks op zoek naar de oorzaken van de rellen. Van Corler: “Ik heb verschillende mogelijke oorzaken gehoord. Verveling door corona en het niet op vakantie gaan, de hitte op die dagen, gebrek toekomstperspectief van de jongeren, geen activiteiten in de wijk, etc. We moeten hier niet te veel over speculeren, maar in de buurten in gesprek over de achterliggende oorzaken.” Aankomende weken gaan het stadsbestuur en raadsleden de buurten in om direct met de jongeren en hun ouders te praten. Op deze manier hoopt de politiek meer te leren over de oorzaken en hoe de rellen in de toekomst voorkomen kunnen worden.