Een leerwerkmakelaar als intermediair tussen school en werk. 

De Utrechtse fracties van PvdA en GroenLinks willen leerwerkmakelaars aanstellen op ROC’s om mbo’ers te begeleiden naar een stage of een baan.

Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota in de gemeenteraad spraken Gilbert Isabella en Heleen de Boer, respectievelijk fractievoorzitter PvdA en GroenLinks, hun zorg uit over de stijging van 80 procent tussen 2012 en 2013 van het aantal niet-werkenden werkzoekenden tussen 15 en 26 jaar en over de toename van het aantal vroegtijdig schoolverlaters, vooral onder mbo’ers.

Volgende de beide fractievoorzitter is het voor ROC-leerlingen niet altijd eenvoudig om een stageplaats te vinden, dat maakt volgens hen de overgang van opleiding naar werk bijna onmogelijk. GroenLinks en de PvdA stellen daarom voor om leerwerkmakelaars aan te stellen op roc’s die mbo’ers helpt aan een stage en zorgt voor de noodzakelijke begeleiding naar van opleiding naar baan.’

Leerwerkbedrijven

Het blijkt niet alleen lastig voor mbo’ers om een goede stageplaats te vinden, voor met name kleinere bedrijven is het ook lastig om stageplaatsen aan te bieden, legt De Boer uit. ‘Bedrijven moeten volgens cao’s stagiairs vaak twee jaar aan zich binden, terwijl het voor met name kleine bedrijven lastig is om vooraf te zeggen dat er ook over twee jaar nog (financiële) ruimte is voor een stagiair.’ ‘Daarnaast,’ vult Isabella aan, ‘zien bedrijven soms gewoon op tegen de enorme papierwinkel, de doorlooptijd tot erkenning en de soms hoge kosten.’

Daarom stellen de partijen ook voor dat de gemeente Utrechtse ondernemers gaat helpen het traject om leerbedrijf te worden.

Werken aan werk

Voor de PvdA en voor GroenLinks is werk een topprioriteit de komende jaren. Het werkloosheidscijfer in Utrecht is relatief laag, maar het afgelopen jaar is de werkloosheid ook in Utrecht toegenomen. GroenLinks en de PvdA willen daarom fors inzetten op het terugdringen hiervan.

Het idee voor een leerwerkmakelaar komt uit het initiatiefvoorstel van de Amsterdamse fracties van de PvdA en GroenLinks.