Utrecht sluit zich als eerste Nederlandse gemeente aan bij electronics watch. Utrecht gaat zich bij de inkoop van elektronica nadrukkelijk bezighouden met de naleving van werknemersrechten in de deze industrie. GroenLinks heeft hierom verzocht.

'Bij de productie van electronica worden wereldwijd dagelijks miljoenen mensen op een vreselijke manier behandeld. Ik heb daarom aan het college gevraagd of de gemeente zich aan kan sluiten bij Electronics Watch', aldus GroenLinks-raadslid Tara Scally

Fairtrade

Utrecht is koploper duurzame inkoop, maar er is ruimte voor verbetering, met name op het gebied van arbeidsomstandigheden, zegt GroenLinks-raadslid Tara Scally: 'Utrecht is een mensenrechtenstad. We hebben de plicht om ook bij ons inkoopbeleid daar uitvoering aan te geven.' 

Utrecht is op initiatief van GroenLinks sinds 2010 fairtrade gemeente. Dit is volgens Scally echter lang niet voldoende om te voorkomen dat er voor de producten die de gemeente gebruikt mensenrechten worden geschonden. 'Vooral bij de productie van electronica worden wereldwijd dagelijks miljoenen mensen op een vreselijke manier behandeld. Ik heb daarom aan het college gevraagd of de gemeente zich aan kan sluiten bij Electronics Watch.'

Werknemersrechten

Electronics Watch is een onafhankelijke monitoringorganisatie die naleving van werknemersrechten in de wereldwijde elektronica-industrie nastreeft door middel van maatschappelijk verantwoorde overheidsinkoop in Europa. 'Je bewust zijn van het feit dat er nog veel kan verbeteren, op kleine en grote schaal, daar begint het mee,' zegt Scally. Het GroenLinks-raadslid wil daarom dat de gemeente kritisch kijkt naar alle bedrijven waar zij inkoopt. 'Aanlsuiting bij Electronics Watch is een goede eerste stap, daarna zal de gemeente zich ook echt moeten inspannen om stapsgewijs te werken aan de verbetering van arbeidsomstandigheden in productielanden.'

Schamel loon

De gemeente Utrecht koopt jaarlijks voor zo'n zes miljoen euro per jaar in. Dat is een substantieel bedrag, zegt Scally. 'Je kunt dus ook echt iets bereiken door het anders te doen, door te kijken naar het welzijn van mens, dier en milieu bij de productie van alles wat je inkoopt. 'Er gaat heel veel geld om in elektronica bij de gemeenten. Waarom zouden we accepteren dat dit gemaakt is door mensen die voor een schamel loon, onder zeer gevaarlijke omstandigheden, soms meer dan 12 uur per dag moeten werken. Bij elektronicabedrijven waar vakbonden niet zijn toegestaan, waar werknemers geen rechten hebben?'