De plannen die vandaag worden besproken in de Utrechtse raad hebben als doel om in 2050 30% minder energie te gebruiken in de gebouwde omgeving, in vergelijking met 2020. Wat GroenLinks betreft mag die doelstelling nog wel iets ambitieuzer, bijvoorbeeld 35%. Heijne dringt er vandaag bij het college op aan om bij het Rijk te lobbyen voor verplichtende maatregelen, zodat de ambities ook daadwerkelijk behaald kunnen worden. “En natuurlijk moet die overige 70% van onze energie duurzaam worden opgewekt. Maar alle energie die we niet gebruiken hoeft ook niet te worden opgewekt, dus energiebesparing is een belangrijke pijler van ons klimaatbeleid”, zegt Heijne.

Slechtste huizen eerst

Bij de energiebesparing in woningen wil de gemeente starten met woningen die de slechtste energielabels hebben. Heijne: “Hier heeft GroenLinks herhaaldelijk om gevraagd, dus ik ben blij dit nadrukkelijk terug te zien in de plannen. Door te starten met deze woningen behalen we de grootste CO2 winst én krijgen de mensen die het vaak het hardst nodig hebben het grootste financiële voordeel.” Heijne pleit er vandaag voor dat de gemeente intensief samenwerkt met maatschappelijke organisaties, waaronder ook buurthuizen, moskeeën, woningbouwverenigingen en bijvoorbeeld de armoedecoalitie, om alle Utrechters daadwerkelijk te bereiken. “We moeten ervoor zorgen dat écht iedereen mee kan doen. Daar hebben we maatschappelijke organisaties voor nodig die tot in de haarvaten van de samenleving reiken.”