Pamflet wonen: minder markt en meer volkshuisvesting

Vandaag presenteren de fracties van GroenLinks, PvdA en SP uit de vier grote steden een pamflet met maatregelen die het kabinet moet nemen om de wooncrisis op te lossen, gebaseerd op twee uitgangspunten: minder markt en meer volkshuisvesting. 

“Woon je op je 30ste nog thuis, is de leraar van je kind gedwongen uit de stad verhuisd of ben je starter en is je bod op je droomhuis weer overboden? Dan ben je niet de enige. Een fijne, betaalbare woning in onze steden wordt van een recht steeds meer een privilege. In onze steden heerst een wooncrisis.
Een van de belangrijkste oorzaken van deze #wooncrisis is de vrije markt die de laatste decennia te veel vrij spel heeft gekregen op een speelveld dat er niet geschikt voor is.  De volkshuisvesting – zoals wij het liever noemen – bepaalt hoe wij in onze steden samen wonen, werken en dus leven. Het algemeen belang dat we daarin hebben, loopt niet gelijk aan de belangen die de vrije markt heeft. 


Door onze volkshuisvesting als vrije markt te benaderen, is er in tijden van economische tegenspoed te weinig gebouwd, zijn woningcorporaties uitgeknepen met hoge belastingen en hebben lokale overheden te weinig instrumenten gekregen om prijzen te reguleren.  

De gevolgen hiervan zijn groot. Het tekort aan sociale huurwoningen is immens en in de vrije sector worden woningen onbetaalbaar en onbereikbaar voor mensen met een gemiddeld inkomen. De wooncrisis raakt aan bestaanszekerheid, aan kansengelijkheid voor onze inwoners en aan de samenstelling van onze steden.Dat er bewuste politieke keuzes aan de wooncrisis ten grondslag liggen, stemt ons droevig maar hoopvol tegelijk. Het betekent namelijk dat je het tij ook kunt keren. Als steden kunnen we dit niet alleen. We hebben het kabinet nodig. Daarom presenteren de fracties van de PvdA, GroenLinks en de SP uit de vier grote steden vandaag een pamflet met maatregelen die het kabinet moet nemen om de wooncrisis op te lossen, gebaseerd op twee uitgangspunten: minder markt en meer volkshuisvesting. 

Zo moeten onze woningcorporaties meer financiële ruimte krijgen door de verhuurdersheffing af te schaffen. De extra woningen die hierdoor gebouwd worden, moeten toe komen aan zowel lage- als middeninkomens. Hiermee kunnen we onze jongeren voor de stad behouden en onze leraren, verpleegkundigen en politieagenten een plek geven. 

Tegelijkertijd moet de vrije markt minder vrij worden. De mate waarin woningbezit op dit moment lucratief is, strookt niet met het algemeen belang en vergroot de ongelijkheid. Het kabinet moet daarom een woonplicht introduceren en met wetgeving komen om snelle winsten af te romen en de positie van starters te versterken ten opzichte van beleggers.  


Wij willen betaalbare en diverse steden waar de dikte van je portemonnee niet je kans op een fijne, betaalbare woning bepaalt. De te vrije woningmarkt heeft de afgelopen jaren laten zien het tegenovergestelde te veroorzaken. Het is tijd om het over een andere boeg te gooien en al onze inwoners het recht op de stad terug te geven. Kabinet, kies dus voor minder markt en meer volkshuisvesting.  

De gemeenteraadsfracties van de PvdA, GroenLinks en SP uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht“