Een meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad steunt het voorstel van GroenLinks Raadslid Melody Deldjou Fard om discriminatie rondom stages in het MBO aan te pakken. Nog veel te vaak hebben MBO-studenten van niet-Westerse komaf veel moeite met het vinden van een stage. GroenLinks doet het voorstel om samen met jongeren, onderwijsinstellingen en werkgevers een plan van aanpak te maken donderdag bij het slotdebat van de Voorjaarsnota.

Melody Deldjou Fard: “Alle Utrechtse jongeren verdienen het om aan hun toekomstdromen te kunnen werken. Fijn om te zien dat dit een breed gedragen wens is van de Utrechtse raad. Wat ons betreft gaan we zo snel mogelijk meer jongeren aan een mooie stageplek helpen.” Mbo-leerlingen van niet-westerse komaf hebben veel moeite met het vinden van een stage. Uit een recent rapport blijkt dat minder dan de helft van de studenten van niet-westerse komaf in één keer een geschikte stageplaats vindt. Ter vergelijking: 70 procent van de autochtone studenten lukt dat wel.

“De afgelopen jaren is al meerdere malen vanuit de Utrechtse raad gevraagd om stagediscriminatie aan te pakken, maar het ontbreekt vooralsnog aan een concreet plan. Omdat er allemaal losse acties zijn, is het moeilijk te zeggen welke echt effect hebben. Discriminatie is een complex en hardnekkig probleem en verdient een gerichte aanpak.” Aldus Melody Deldjou Fard. Na de zomer bespreekt de raad een overkoepelend ambitieplan voor het MBO. De plannen om discriminatie aan te pakken gaan hier nu een onderdeel van worden.