GroenLinks-raadslid Pepijn Zwanenberg wil dat het college een wedstrijd uitschrijft voor het beste idee voor maximaal duurzame, maximaal betaalbare huurwoningen. 'Er is een nijpend te kort aan betaalbare huurwoningen in Utrecht. Huurders wonen vaak in te dure woningen, simpelweg omdat er geen passend aanbod is. Nieuwbouw is noodzakelijk maar duur. Wij willen inzetten op betaalbare woningen die passen in de stad van de toekomst.’

GroenLinks-raadslid Pepijn Zwanenberg wil dat het college een wedstrijd uitschrijft voor het beste idee voor maximaal duurzame, maximaal betaalbare huurwoningen. 'Er is een nijpend te kort aan betaalbare huurwoningen in Utrecht. Huurders wonen vaak in te dure woningen, simpelweg omdat er geen passend aanbod is. Nieuwbouw is noodzakelijk maar duur. Wij willen inzetten op betaalbare woningen die passen in de stad van de toekomst.’

Dit zei Zwanenberg tijdens de commissiebehandeling over de begroting Wonen 2015. De door Zwanenberg voorgestelde wedstrijd is naar analogie van de wedstrijd van het innovatieprogramma Energiesprong in samenwerking met het renovatie-initiatief Stroomversnelling. 'Er is zoveel kennis in Nederland op dit gebied. Die kennis moeten we aanspreken en inzetten voor innovatie,’ aldus Zwanenberg.

Leidsche Rijn

Tijdens de commissievergadering was er veel aandacht voor Leidsche Rijn. Een prachtige plek om te wonen, te werken en te recreëren, aldus Zwanenberg. Bovendien de wijk van de toekomst, een wijk die nog behoorlijk kan groeien. De afgelopen jaren is de woningbouw weliswaar teruggelopen, maar dit trekt volgens het GroenLinks-raadslid duidelijk weer aan. ‘Wat ik wel vurig wens, is dat het positieve neveneffect, meer creativiteit in de stedelijke ontwikkeling, ook de komende decennia voort wordt gezet.’

Mede door de crisis en onder aanvoering van GroenLinks kreeg organische gebiedsontwikkeling in Utrecht ruim baan. Zwanenberg: ‘Dat op dit moment de woningmarkt weer aantrekt, is natuurlijk goed nieuws voor bijvoorbeeld Leidsche Rijn. Maar GroenLinks zou het spijtig vinden als we de creativiteit van de afgelopen periode straks weer terzijde schuiven. Wat ons betreft was het geen speelkwartier, maar hebben we een fundament gelegd voor een wezenlijk andere vorm van bouwen aan de stad, met ruimte voor experiment.'

Pioniers

Zwanenberg vroeg de wethouder Wonen ook om meer ruimte voor experiment. Een goed voorbeeld is volgens hem het Collectief Particulier Oppdrachtgeverschap (CPO). Bij CPO zijn de toekomstige bewoners zelf opdrachtgever van hun eigen nieuwbouwproject. 'Een hypermoderne woongroep, laat ik het zo noemen. Ouderen die besluiten samen een woonwijk te bouwen, waardoor zorg eenvoudig gedeeld kan worden, er een natuurlijke sociale controle is, dat past in onze stad van de toekomst. Of afgestudeerden die niet kapitaalkrachtig zijn om alleen iets te kopen, maar samen wel een mooi project kunnen ontwikkelen.'

Starters

Zwanenberg vroeg dinsdagavond extra aandacht voor starters. ‘Je ziet nu dat een groep massaal de woningmarkt betreedt: de starter. Die heeft de afgelopen jaren nul-op-rekest gekregen bij de bank. Er zijn de komende jaren veel starterswoningen nodig. Wij vinden dat dit de absolute prioriteit moet zijn voor de wethouder Wonen.’

Over de groei van het aantal studentenwoningen, iets waar GroenLinks de afgelopen jaren veel aandacht voor heeft gevraagd, is Zwanenberg zeer tevreden.