Ook parken vuurwerkvrij tijdens jaarwisseling

GroenLinks wil dat Utrechtse parken tijdens deze jaarwisseling vuurwerkvrije zones worden. Dit stelt fractievoorzitter Heleen de Boer donderdag tijdens het commissiedebat over de wijzing in regelgeving over het afsteken van consumentenvuurwerk. De Boer: “GroenLinks is blij met het besluit van het college om dit tijdens de jaarwisseling rondom dierenverblijven en in natuurgebieden te verbieden. Echter, wij willen dat dit uitgebreid wordt met parken.”

Parken vormen een vluchtplaats voor vogels en andere dieren tijdens de jaarwisseling. GroenLinks vindt het belangrijk dat dieren een plek hebben om te schuilen. Daarnaast wil de partij schade en overlast voorkomen. Uit onafhankelijk onderzoek van de gemeente vorig jaar blijkt dat een flinke meerderheid van de Utrechters overlast ervaart. Maar liefst 82 procent van de Utrechters vindt dat parken en dierenweides vuurwerkvrije zones moeten worden. GroenLinks zal bij de raadsbehandeling daarom een voorstel indienen om de vuurwerkvrije zones uit te breiden met parken.

GroenLinks wil bovendien dat de burgemeester Van Zanen de ontwikkelingen in Rotterdam nauwgezet volgt. Daar stelt zijn collega Aboutaleb voor om vuurwerkzones aan te wijzen en de rest van de stad vuurwerkvrij te maken. Dit zal waarschijnlijk bij de jaarwisseling 2019/2020 voor het eerst gebeuren. Als dit goed verloopt, ziet GroenLinks graag dat Utrecht dit voorbeeld volgt. De Boer: “De samenleving vraagt steeds nadrukkelijker om een jaarwisseling met minder overlast en schade, en meer plezier. Het is hoog tijd dat de regelgeving hierop aansluit!”

 

*** Update: Het voorstel van De Boer haalde op één stem verschil helaas geen meerderheid in de raad. De steun voor verandering van onze vuurwerktraditie neemt de afgelopen jaren wel stapje voor stapje toe. GroenLinks zal zich hiervoor blijven inzetten. ***