Ook na Utrechts Centrum voor de Kunsten goede amateurkunsteducatie in Utrecht

Het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) bevindt zich in financieel zwaar weer en kreeg afgelopen jaren meerdere malen extra financiële steun van de gemeente. Begin deze maand maakte het college bekend niet opnieuw extra subsidie te verstrekken. Dit kan betekenen dat het huidige UCK na het afronden van het cursusjaar 2018-2019 ophoudt te bestaan.

GroenLinks betreurt dit nieuws, maar begrijpt en steunt het besluit van het college. GroenLinks raadslid Melody Deldjou Fard: “De situatie van de afgelopen jaren was niet in het belang van docenten en cursisten. Goed dat de gemeente de regie pakt en duidelijkheid creëert, zodat er aan een nieuwe oplossing gewerkt kan worden. Een ding is zeker: ook na het UCK, moet er in Utrecht goede amateurkunst educatie komen. Daar gaan we met z'n allen voor zorgen!” 

Momenteel werken er ongeveer 125 zzp’ers, en rond 80 medewerkers bij het UCK. GroenLinks beseft dat deze medewerkers formeel de verantwoordelijkheid zijn van het UCK, maar wil dat de gemeente zich actief voor deze professionals inspant.  

Het budget dat beschikbaar was voor het UCK, blijft beschikbaar voor amateurkunsteducatie. De gemeente onderzoekt momenteel een nieuwe invulling hiervoor. Melody Deldjou Fard: “De laatste tijd heb ik diverse betrokkenen uit het veld gesproken: wijkcultuurhuizen, HKU, cursisten, werknemers en zzp’ers. Ik constateer dat er ondanks het nieuws over het UCK veel nieuwe energie en inspiratie is!” GroenLinks wil daarom dat het college bij het vormgeven van de nieuwe plannen zeer intensief samenwerkt met het veld.  

Daarnaast staan bij deze plannen voor amateurkunst educatie een aantal punten voor GroenLinks centraal:  
  -        Goed aanbod voor mensen met kleinere portemonnee 
  -        Betrekken van HBO én MBO talenten en opleidingen 
  -        Vergroten bereik amateurkunst in de wijken 
  -        Aansluiting bij de diversiteit die onze stad rijk is  
  -        Stimuleren ontmoeting tussen diverse bewoners en kinderen  
  -        Aandacht voor de arbeidsmarktpositie van culture ZZPers