Afscheidend voorzitter Hilde Koster kijkt met een mengeling van gevoelens terug. “Het merendeel van mijn voorzitterschap viel in Corona-tijd waarbij er weinig mogelijkheden waren voor écht contact met de leden. Het heeft toch een wissel getrokken. Hoewel ik voor het einde van mijn termijn stop, ben ik toch blij. Ik denk dat we met Charifa een goede opvolgster hebben waarmee we ook écht een nieuwe periode ingaan.

Naast een nieuwe voorzitter zijn Lex Sietses als penningmeester, Michiel Nanninga als secretaris, en Sanne Kruid, Jorrit Boxum en Stijn Rombouts als algemeen bestuursleden verkozen.

Kersvers verkozen voorzitter Charifa Soulami blikt vooruit: "Met dit team kunnen we verder bouwen aan onze afdeling. Na twee online jaren door corona en met een intensieve verkiezingsperiode achter de rug, kunnen we nu weer uitkijken naar fysieke bijeenkomsten met onze leden. Deze zullen in het teken staan van ontmoeting en verbinding".

Verder werd op de ALV onder andere het meerjarenplan van het afdelingsbestuur gepresenteerd. Deze schetsen de drie pijlers waarop het bestuur in nieuwe samenstelling zich gaat focussen de komende jaren. Dit zijn zichtbaarheid, ledendemocratie en representatie.

 

Toegankelijkheid. Op de foto staan acht personen die het bestuur vormen van de afdeling GroenLinks Utrecht.