Nieuw verkeersplan NoordWest: GroenLinks wil tempo en meer ambitie

Donderdag debatteert de gemeenteraad over het nieuwe verkeersplan voor de wijk NoordWest en de Noordelijke Randweg Utrecht. GroenLinks raadslid Thijs Weistra: “De urgentie voor een nieuwe verkeersaanpak in NoordWest is groot. Er zijn veel studies gedaan en gesprekken gevoerd. Nu is het tijd voor actie. Dat zijn we aan de bewoners verplicht.” 

Het voorgestelde verkeersplan bevat goede elementen. Zo wordt het rustiger en veiliger op de Amsterdamse Straatweg, het Lombokplein en de Adelaarstraat. Het voorstel is een soort herverdeling van het autoverkeer, waardoor het overal net past. GroenLinks wil echter meer ambitie. Weistra: “GroenLinks heeft er begrip voor dat het stadsbestuur geen simpele oplossing presenteert. Alles hangt met alles samen en er spelen veel belangen. Maar we zijn ook een beetje teleurgesteld. GroenLinks is juist erg enthousiast over ander onderzocht scenario. Dit ‘scenario 3’ doet precies wat we willen: autoverkeer blijft zo lang mogelijk op de Ring en wordt fors minder in de wijk NoordWest.”  

Leefbaarheid en duurzame mobiliteit  

Voor GroenLinks staat de leefbaarheid in NoordWest centraal. Weistra vroeg de wethouder daarom wat er voor nodig is om het autoverkeer de gewenste routes laten kiezen, zonder dat het daar vast loopt. Ook wil GroenLinks meer ruimte voor fietsers en voetgangers.  

Met het oog op leefbaarheid en duurzaamheid wil GroenLinks concreet:  

  • Doorpakken met de Westelijke Stadsboulevard, waaronder bewonersinitiatief Fris Alternatief 
  • Prioriteit geven aan de herontwikkeling Thomas a Kempisplantsoen 
  • Vaart maken met veiliger maken van de Amsterdamse Straatweg 
  • Écht maximaal 15.000 vervoersbewegingen op het Lombokplein, liever minder 
  • 30 km/u in Ondiep 
  • Een afslagverbod bij de Kaatstraat 

Noordelijke Randweg Utrecht  

Voor de opwaardering van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) blijken velen extra miljoenen nodig. Weistra: “Dat is een tegenvaller. Voor GroenLinks heeft altijd voorop gestaan dat de opwaardering van de NRU moet bijdragen aan de leefbaarheid van Overvecht en het verminderen van doorgaand verkeer uit de stad. Daarom hebben we ons altijd ingezet voor zoveel mogelijk onderdoorgangen.” Dat doel lijkt nu verder weg dan ooit. GroenLinks vindt het daarom goed dat het college nu ook op zoek gaat naar andere manieren om dit doel te bereiken.