Minimumloon betekent minimumloon

De regering wil werknemers met een arbeidsbeperking door middel van loondispensatie onder het minimumloon laten werken. Deze plannen ondergraven het concept van een minimumloon. De drie linkse Utrechtse partijen, PvdA, GroenLinks en de SP hebben de handen ineengeslagen en dienen bij de bespreking van de Voorjaarsnota een motie in om dit in Utrecht te voorkomen. 

Als de plannen van het kabinet worden ingevoerd komt ongeveer 10% van de betreffende arbeidsgehandicapten ver onder het minimumloon. Zij bouwen dan ook nog eens geen pensioen of andere sociale rechten op.  

Zo worden arbeidsgehandicapten tweederangs werknemers, zonder recht op extra’s als extra vakantiedagen of een dertiende maand. Dat is onacceptabel, wat betreft Rick van der Zweth (PvdA), Julia Kleinrensink (GroenLinks) en Ruurt Wiegman (SP): “Het gaat hier om een basisrecht. Het minimumloon moet óók gelden voor werknemers met een arbeidsbeperking.”

De partijen vragen het college zich er maximaal voor in te zetten dat in Utrecht het minimumloon voor iedereen het minimumloon blijft. Daarnaast vragen de PvdA, GroenLinks en de SP het college deze uitspraak onder de aandacht van het kabinet te brengen. Inmiddels hebben ook D66 en de ChristenUnie aangegeven de motie te ondertekenen.