Het plan geeft richting aan hoe we de afdeling en de ledenvereniging verder willen ontwikkelen. Het plan is tot stand gekomen door gesprekken met: actieve leden, de werkgroepen, de fractie en het bestuur van DWARS. Het hoofddoel van het meerjarenplan is: “We willen een bruisende, actieve vereniging zijn, waar leden zich herkennen in onze politiek en onze mensen. Een plek waar iedereen zich betrokken voelt en we naar elkaar luisteren. Een plek waar Utrechters met verschillende achtergronden zich welkom voelen en we samen aan de slag gaan voor een mooier Utrecht!

Dit doel willen we bereiken aan de hand van drie pijlers: zichtbaarheid, ledendemocratie en representatie.

Zichtbaarheid betekent dat we als partij zichtbaar zijn in de stad, dat we elkaar binnen de afdeling weten te vinden, en dat we laten zien dat het leuk is om lid te zijn van GroenLinks. Ledendemocratie gaat erom dat leden zich kunnen uitspreken naar bestuur en fractie. Hierbij zorgen we ervoor dat alle stemmen worden gehoord en alle leden zich vrij en veilig voelen om zich uit te spreken. Dit doen we bijvoorbeeld door nieuwe vormen van ledenraadpleging. Representatie gaat over hoe onze politici Utrecht vertegenwoordigen, maar ook over hoe het bestuur de leden vertegenwoordigt. Dit willen we terugzien door leden van verschillende achtergronden (leeftijd, gender, cultuur, opleiding, socio-economische achtergrond, lhbtiqa+, levensovertuiging) in bestuur, werkgroepen en in gescout talent. Het plan loopt tot 2025. Daarna zal de focus weer liggen op de gemeenteraadsverkiezingen.